Home

Nieuws 1 reactie

Geliberaliseerde pacht is tussentijds opzegbaar

Geliberaliseerde pacht is onder voorwaarden toch tussentijds opzegbaar.

Een pachtovereenkomst kan ook tussentijds worden opgezegd. Het gaat daarbij om de zogenoemde geliberaliseerde pacht. Overeenkomsten kunnen in dergelijke situaties onder voorwaarden eerder worden opgezegd door de verpachter dan de looptijd van het pachtcontract. Het is een gevolg van een uitspraak (pagina 5, nummer 11.773) van de Centrale Grondkamer in november 2017.

Opzeggen na verkoop van grond

De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging moet wel in de pachtovereenkomst opgenomen zijn. Dat meldde advocaat Els Harbers (Vangoud Advocaten) afgelopen week op de jaarlijkse actualiteitendag van het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR). Volgens Harbers was nu de praktijk dat een ontbindingsclausule tot nu toe standaard werd geschrapt door de grondkamers. Het is volgens de expert op pachtgebied niet zo dat elke liberale pachtovereenkomst nu zo maar opgezegd kan worden. Volgens de uitspraak van de Grondkamer moet het gaan om een ‘objectief bepaalbare beëindigingsgrond’. Maar daar valt ook verkoop van de grond door de eigenaar onder is de uitleg van Harbers.

De pachtvorm is populair omdat het veel flexibeler is dan de regulier pacht

Kortdurende pacht populair

In de praktijk wordt bij geliberaliseerde pacht nu vaak gekozen voor kortlopende varianten. In deze pachtvariant is bij looptijden tot 6 jaar de pachtprijs vrij. De pachtvorm is populair omdat het veel flexibeler is dan de regulier pacht. Zo is er geen automatische verlenging en geldt het voorkeursrecht niet. Ook kan de pachter geen indeplaatsstelling of medepacht opeisen.

In de uitspraak is een van de overwegingen dat de praktijk zich nu vaak ‘behelpt’ met kortlopende liberale pacht met looptijden van een jaar. Zeker in situaties waar in de toekomst een gebeurtenis verwacht wordt die tot het eindigen van de pacht zou moeten leiden. De grondkamer noemt daarbij als voorbeelden verpachting door projectontwikkelaars en verpachting tijdens afwikkeling van erfenissen.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Eén reactie

  • koestal

    Bruil ; voorlopig geen nieuw pachtbeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.