Home

Nieuws 2 reacties

Buurt haalt echte dieraantallen geitenhouder boven water

Buurtbewoners hebben gebruik gemaakt van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om goed inzicht te krijgen in de dierenaantallen van een geitenbedrijf in Herpen.

De buurt vertrouwde de informatie van de geitenhouder zelf niet. Via de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kregen ze uiteindelijk de cijfers in handen.

Geitenhouderij in Herpen

Het gaat bij het bedrijf in Herpen om een geitenhouderij die in 2007 besmet met Q-koorts. Door die uitbraak raakten rond Herpen veel mensen geïnfecteerd.

De reden voor de actie van de buurt zijn de uitbredingsplannen van de geitenhouder. Hij wil met het bedrijf groeien van 1.945 naar 3.450 melkgeiten.

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Omwonenden zijn bang voor de gezondheidsrisico‘s. Daarnaast vinden ze dat de geitenhouder al veel meer geiten hield dan op basis van de vergunning zou mogen. De RVO-cijfers lijken hun vermoeden te bevestigen. Op basis van de verkregen informatie komen ze tot de conclusie dat de ondernemer in het voorjaar van 2016 honderden geiten meer hield dan was toegestaan. Bovendien zou de geitenhouder precies op de dag dat de omwonenden in het gemeentehuis van Oss waren voor een hoorzitting over zijn uitbreidingsplannen, bijna 1.000 geiten hebben laten afvoeren.

Melding bij NVWA

De geitenhouder ontkent dat hij te veel dieren hield en dat hij geiten bewust op dat moment liet afvoeren, aldus het Brabants Dagblad. Het is een ‘misverstand’ volgens hem en een ‘vervelend toeval’. De buurtbewoners hebben de RVO-informatie ter beoordeling naar de gemeente Oss gestuurd. De gemeente concludeerde dat de geitenhouder te veel dieren hield en stelde het bedrijf onder verscherpt toezicht, maar zegt verder niets te kunnen doen tegen de oude overtredingen. Wel werden de cijfers ook onder de aandacht gebracht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Laatste reacties

  • Vhouder

    al is de leugen nog zo snel

  • Professor P

    Broodje aap verhaal. De dieraantallen bij RVO worden door de geitenhouder zelf gemeld via IenR. De enige wettelijke aantallen zijn de aantallen in RVO en dus van de geitenhouder zelf. Op het moment dat er fraude wordt gepleegd en dieren niet geoormerkt zijn, zou het aantal bij RVO niet hoger maar lager zijn dan de werkelijkheid. Of kunnen we hieruit concluderen dat er daar geiten lopen met een hele rits oormerken in 1 oor?! ;)

Of registreer je om te kunnen reageren.