Home

Nieuws

55 aanmeldingen Nationale Proeftuin Precisielandbouw

55 akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers hebben zich aangemeld voor deelname aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Hieruit worden er 6 geselecteerd die concreet hulp krijgen van experts van Wageningen Universiteit & Research en specialisten van daarbuiten om stappen vooruit te zetten.

NPPL is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers verder te helpen met precisielandbouw. Doel van het NPPL-project: hogere opbrengsten en/of lagere kosten, minder milieubelasting en verbetering van de voedselkwaliteit. In dit eerste jaar van NPPL gaat het om variabel doseren op basis van geautomatiseerde waarneming vooraf.

Zes precisietechnieken

Geselecteerde telers worden worden gekoppeld aan zes plaatsspecifieke toepassingen:

  1. bekalken/organisch materiaal toepassen op basis van bodemscans
  2. bodemherbiciden toedienen, afhankelijk van de zwaarte van de grond
  3. aardappelen poten, afhankelijk van de zwaarte van de grond
  4. loofdoden/phytophthora spuiten op basis van vegetatie-index
  5. stikstof-overbemesten in aardappelen
  6. bestrijden van aaltjes met granulaat op basis van perceelbemonstering

Telers verspreid over heel Nederland

De 55 telers zitten verspreid over heel Nederland. In hun toelichting geven ze vaak aan dat ze de eerste stappen op het gebied van precisielandbouw hebben gezet, maar nu hulp nodig hebben om er daadwerkelijk profijt van te trekken. Trekkers zijn met gps/RTK uitgerust, vaak zijn bodemscans gemaakt, zijn er dronebeelden en opbrengstmetingen, zijn machines uitgerust voor variabele toediening van kunstmest of bestrijdingsmiddelen of voor variabel poten.
Anderen staan nog aan het begin:

- ‘Ik wil aan de slag met bodemscans’, schrijft een teler, ‘maar welke moet ik hebben?’

- Een ander zegt: ‘Het aanbod is zo groot, bestaande technieken moeten nog worden uitgewerkt.’

- ‘Ik zie in precisielandbouw zeker een oplossingsrichting. Maar hoe moet ik dat nou precies aanpakken?’

- En ook: ‘Al vier jaar ben ik aan de slag met precisielandbouw met verschillende partijen. We lopen er tegenaan dat systemen in de praktijk minder werken dan wel wordt gesuggereerd. Ik zou graag daadwerkelijk vastgelegd zien wat de resultaten zijn.’

Zes kandidaten begin maart bekend

Begin maart wordt bekendgemaakt welke ondernemers zijn geselecteerd voor actieve deelname aan het NPPL-project.

Meer weten over het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw? Ga naar proeftuinprecisielandbouw.nl

Meepraten over precisielandbouw? Meld je aan voor de Facebook-groep van NPPL

Of registreer je om te kunnen reageren.