Home

Nieuws

Vorst en droogte erkend als landbouwramp in Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft de nachtvorst in april en de aanhoudende droogte van april tot in juni erkend als ‘landbouwramp’.

Vlaamse boeren kunnen een deel van hun oogstverlies compenseren via een opgestart Landbouwrampenfonds. Het KMI (het Belgische KNMI) bevestigt dat het om uitzonderlijke weersfenomenen gaat, omdat ze niet vaker dan eens in de 20 jaar voorkomen.

Vorst trof vooral fruit- en siertelers

Het ‘rampgebied’ omvat geheel Vlaanderen. Vooral fruit- en siertelers zijn getroffen door de vorst. Kort voor de pluk werd een opbrengst geschat die 68% lager uitviel voor appels en 7% lager voor peren.

Droogte trof vooral akkerbouw- en groentegewassen

De droogte veroorzaakte vooral schade aan akkerbouw- en groentegewassen. Teelten verdroogden of liepen onherstelbare groeiachterstand op, onder meer door de beperking van het watergebruik. Landbouwers en fruittelers kunnen een verzoek indienen en per schadelijder wordt een maximum van € 114.700 uitgekeerd, indien het oorzakelijk verband vaststaat.

Vlaamse Boerenbond tevreden met erkenning

De totale financiële gevolgen voor de Vlaamse begroting worden geschat op € 60 miljoen. De Vlaamse beroepsorganisatie voor land- en tuinbouwers Boerenbond is tevreden met de erkenning. Het is volgens de bond een signaal dat de Vlaamse regering erkent dat de land- en tuinbouw een economische sector is waarin sommige productieomstandigheden moeilijk te controleren zijn.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.