Home

Nieuws 2 reacties

‘Stikstofdepositie landbouw 7% lager in 2030’

De landbouwstikstofdepositie ligt in 2030 7% lager dan in het referentiejaar 2014, berekent het RIVM.

Concreet: er slaat minder stikstof vanuit de lucht op de bodem neer. Ook is het grootste deel van de depositieruimte – meer dan 95% – benut voor ontwikkelingen in de landbouw. Afgesproken was dat dit minimaal 56% moest zijn. Dit blijkt uit de PAS-monitoringsrapportage stikstof 2016 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de PAS wordt de stikstofuitstoot gemonitord zodat én economische ontwikkelingen mogelijk blijven én natuurdoelen voor de Natura 2000-gebieden gehaald worden.

Ammoniakuitstoot

Uit RIVM-berekeningen blijkt dat de landbouwammoniakuitstoot tussen 2014 en 2030 daalt van 114 naar 101 kiloton. Dit komt voor het grootste deel door stalmaatregelen (-5,7 kiloton), gevolgd door voer- en managementmaatregelen (-3 kiloton) en normaanscherping mestaanwending (-2 kiloton). Ook het provinciaal beleid in Noord-Brabant (-2,3 kiloton) en Limburg (-0,6 kiloton) draagt bij. De stikstofoxide-uitstoot gaat volgens RIVM vooral tot 2020 omlaag en blijft in 2030 enigszins hangen: 29 kiloton.

‘Eerste PAS-periode loopt voorspoedig’

RIVM stelt dat de eerste PAS-periode voor de landbouw voorspoedig verloopt. Door de depositiedaling van 7% kunnen bestaande veebedrijven ook uitbreiden en ontstaat er ruimte voor nieuwe activiteiten.

Totale deposite daalt in andere sectoren nog meer

Overigens ligt de totale depositiedaling van alle sectoren nog hoger dan die van de landbouw: 14%. Dit beeld is echter enigszins vertekend doordat de uitstoot van het verkeer in 2030 naar verwachting ruim halveert. De landbouw scoort hierdoor volgens RIMV toch goed.

Laatste reacties

  • ghsmale

    13 jaar in het voren rekenen
    hoezo papieren geneuzel??

  • veelust

    Slaat inderdaad nergens op. De berekeningen wijken nu al af van de werkelijk gemeten waarden. Dan is het zeker geneuzel om 13 jaar in de toekomst te berekenen.RIVM ga wat nuttigs doen

Of registreer je om te kunnen reageren.