Home

Nieuws 1 reactie

Recordaantal gevonden nesten weidevogels

Leden van Weidevogelbescherming Land van Heusden en Altena vonden en beschermden dit jaar een recordaantal van 651 nesten. Landelijk is dit beeld echter nog niet te trekken.

2016 was voor de leden van Weidevogelbescherming Land van Heusden en Altena een minder jaar dan 2015, met respectievelijk 526 en 550 gevonden nesten van weidevogels.

De stijging in het aantal gevonden nesten van de kievit, grutto, tureluur en wulp is in Land van Heusden en Altena het grootst. Zo steeg het aantal kievitsnesten van 395 naar 480. Met 6 nesten in 2016 naar 14 in 2017 was het aantal nesten van de tureluur meer dan verdubbeld. Het aantal nesten van de scholekster daalde als enige van 50 nesten naar 46.

Zoekgebied uitgebreid

De stijging van het aantal gevonden nesten verklaart de groep door de uitbreiding van het zoekgebied door de aanmelding van 15 nieuwe vrijwilligers. Daarnaast zochten ook 15 boeren contact met de groep, omdat ze nesten van weidevolgels hadden gevonden.

Eind oktober tellingen weidevogels voltooid

De groep uit Land van Heusden en Altena is tamelijk vroeg met het verwerken van de telgegevens. Uit navraag bij een aantal andere weidevogelverenigingen bleek dat de meeste groepen de tellingen nog niet verwerkt hebben. Een groep in Overijssel kon melden dat ook haar leden meer nesten hadden gevonden. Een groep in het zuiden van Overijssel kon geen stijging zien in het aantal nesten, eerder een daling.

Verwacht wordt dat eind oktober de tellingen van alle groepen verwerkt zijn in de gezamenlijke database zodat het landelijke beeld duidelijk wordt.

Eén reactie

  • koestal

    Hier in Zuid - Drenthe bijna geen weidevogels meer,de meeste scholeksters broeden op Terschelling

Of registreer je om te kunnen reageren.