Home

Nieuws

RIVM: minder fijnstofuitstoot door veebedrijven

Gemeente Nederweert springt er in negatieve zin uit.

In Nederland is in 2015 op 46 locaties de etmaalnorm voor fijnstof overschreden als gevolg van emissie-uitstoot op 35 veebedrijven. In 2014 werd nog op twee keer zoveel plekken de fijnstofnorm overschreden. De 35 bedrijven bevinden zich in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Utrecht. In totaal werden 636 veebedrijven – met prioriteit – onderzocht. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage luchtkwaliteit 2016 van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM).

Nederweert springt eruit

In Noord-Brabant ging het om 9 bedrijven in 5 gemeentes. Daar werd de fijnstofnorm maximaal tussen de 40 en 80 dagen overschreden. In Limburg waren het 23 bedrijven in drie gemeentes. De gemeente Nederweert sprong eruit. Hier werd op 26 locaties de fijnstofnorm overschreden. 18 veebedrijven waren de bron. In deze gemeente lag het maximale aantal overschrijdingsdagen ook verreweg het hoogst: 111 dagen. In Utrecht en Gelderland lag de fijnstofuitstoot te hoog in de gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Barneveld. Hier ging het om 3 bedrijven. De uitstoot lag er maximaal tussen de 40 en 60 dagen te hoog.

Fijnstofuitstoot neemt af

Alle berekeningen in het rapport zijn inclusief zeezoutaftrek. RIVM rekende ook voor hoe de situatie zonder die aftrek zou zijn. In dat geval zou het aantal fijnstofoverschrijdingen bijna verdubbelen. Ook zouden er dan 5 gemeentes (in dezelfde provincies) bijkomen. Niettemin concludeert RIVM dat de fijnstofuitstoot afneemt. Dat heeft met lagere vee-emissies en meteorologische omstandigheden te maken

Of registreer je om te kunnen reageren.