Home

Nieuws

Overheid moet meer werk maken van schone lucht

Er staan de veehouderijsector nog meer maatregelen te wachten. De overheid moet ingrijpen in fijnstof en ammoniakuitstoot zo blijkt uit een kort geding.

De Nederlandse overheid zal er voor moeten zorgen dat de luchtkwaliteit sneller verbetert. Dat heeft de rechter in Den Haag geoordeeld in een kort geding dat onder andere Milieudefensie had aangespannen tegen de Nederlandse Staat.

Luchtkwaliteitsplan

De overheid zal een luchtkwaliteitsplan moeten vaststellen dat voldoet aan de regelgeving. Europese regels, die ook in de Nederlandse wet zijn opgenomen, schrijven voor dat de hoeveelheid verontreinigende stoffen in de lucht onder bepaalde grenswaarden moeten worden gebracht. Maar in de praktijk worden die grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide op steeds meer locaties in Nederland overschreden, aldus de Haagse rechter. Behalve in grote steden geldt ook voor gebieden met veel intensieve veehouderij dat de normen overschreden worden.

In een reactie laat staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu weten dat de overheid gaat zorgen dat de luchtkwaliteit sneller verbeterd. “Schone lucht is van levensbelang”, aldus Dijksma, “daarom gaan we onze inzet, samen met de regio’s waar de problemen zijn, versnellen en nog concreter maken.” Er zullen volgens Dijksma extra maatregelen komen bovenop de op regels die provincies en gemeenten nu al stellen.

Volgens LTO is de sector zich bewust van de opdracht die er ligt. De sector heeft volgens de belangenbehartiger ook al heel veel gedaan, zoals ammoniakreductie en de invoering van nieuwe stalsystemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.