Home

Nieuws 9 reacties

Nasa: meer broeikasgas uit vee

Vee stoot wereldwijd meer broeikasgassen uit dan tot nu toe werd aangenomen, meldt het Amerikaanse Nasa. Het Nederlandse PBL meldt tegelijkertijd dat de mondiale methaanuitstoot vanuit de landbouw vorig jaar 0,4% groter was dan in 2015.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa financierde het onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen door vee. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Carbon Balance and Management en is uitgevoerd door het Amerikaanse onderzoeksinstituut (ARS) van het ministerie van landbouw (USDA).

Meer en groter vee

Onderzoeker Julie Wolf zegt dat wereldwijd de aantallen vee veranderen en dat er door fokkerij grotere dieren komen die meer vreten. “Dit, samen met andere veehouderijsystemen, kan tot hogere uitstoot van methaan leiden”, zegt Wolf.

De grootste stijgingen doen zich volgens de onderzoekers voor in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. De stijging in Canada en de VS is minder, terwijl in West-Europa juist sprake is van een afname van de emissie.

Mondiaal 0,4% meer methaanuitstoot landbouw

De landbouw wereldwijd stootte in 2016 0,4% meer methaan uit dan in 2015, terwijl de uitstoot van alle broeikasgassen samen in die periode met 0,5% toenam. Dat blijkt uit een rapport over de uitstoot van broeikasgassen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Methaan maakt krap een vijfde van de totale broeikasgassenuitstoot uit. Daarvan is dan weer 25% veegerelateerd. Een kwart van deze ‘agrarische’ uitstoot komt voor rekening van melkkoeien, twee derde voor overig vee en de rest is mestmanagement.

Opvallend in het rapport is dat PBL signaleert dat de uitstoot van CO2-broeikasgassen in 2016 beperkt toenam, terwijl de uitstoot van niet-CO2-broeikasgassen zoals methaan en lachgas met 1% steeg. Én dat ‘agrarisch’ methaan hier met een stijging van 0,4% bij achter bleef.

Verschillen tussen landen

Volgens PBL kwam de mondiale uitstoot van niet-CO2-broeikasgassen in 2016 uit op 28% van de totale uitstoot. Maar er zijn verschillen. In India is het aandeel methaan/lachgas relatief groot met 31%, terwijl de EU en de Verenigde Staten hier met elk 23% bij achter blijven.

In totaal stootte de wereld vorig jaar aan broeikasgassen 49,3 gigaton CO2-equivalent uit. China bleef koploper (26% aandeel). Gevolgd door de VS (13%), de EU (9%), India (7 %) en Rusland (5%).

De VS, Rusland en vooral Brazilië wisten de uitstoot flink te drukken, terwijl er juist meer emissies in India en Indonesië waren. In de EU en China (iets minder) bleef de uitstoot relatief op peil. In de PBL-cijfers is overigens geen rekening gehouden met de CO2-uitstoot van veranderingen in landgebruik zoals ontbossing en de uitstoot van methaan door bos- een veenbranden.

Laatste reacties

 • Frederiqe

  TUURLIJK!!!

 • Zuperboer

  Mens durf te leven

 • Bennie Stevelink

  97 procent van de wereldwijde CO2 uitstoot komt van de natuur. Deze vormt echter geen probleem omdat dit ook weer door de natuur wordt opgenomen. Het is dus kringloop-CO2.
  De laatste 3 procent is afkomstig van menselijke activiteit en is wel een probleem omdat hier geen opname tegenover staat. Deze wordt ieder jaar netto aan de atmosfeer toegevoegd. In dertig jaar net zoveel als de gehele jaarlijkse kringloop van de natuur.
  De grootte van de uitstoot alleen zegt dus niets, je moet de opname er tegenover zetten.

  Hoeveel opname door voedergewassen staat er tegenover de uitstoot van vee?
  In hoeverre is de uitstoot van vee, net als die van de natuur, kringloop-CO2?

 • ghsmale

  25% vee gerelateerd
  dus 75% heeft een andere veroorzaker
  dus niet alles op de landbouw afschuiven
  die compenseren hun uitstoot gedeeltelijk,met hun achtertuin

 • oorspronkelijk

  ik mis wetenschappelijke achtergrond
  maar alles wat wordt op genomen wordt dus in een kringloop uitgestoten
  dit is logisch geredeneerd
  maar het gaat om de menselijke activiteit ontginnen grondstoffen delven concentraties door domicilie
  die logischer wijs een tegengestelde natuurlijke interactie genereren
  bv dieren trekken verder of sterven als voedsel tekort optreed
  zo is er nooit overbemesting.
  ook is er migratie of kannibalisme bij te grote eenheden
  dus koeien onthoornen varkens staarten couperen kippensnavels knippen
  dit moet bij iedere veehouder tot gedachtengoed behoren voordat alles wat natuur en milieu aangaat wordt neergesabeld.
  natuurlijk er moet op een efficiente manier voedsel geproduceerd worden
  maar de wereld veranderen moet door elkaar te respecteren en in overleg te treden
  dat mis ik hier meestal

 • WGeverink

  Het klimaat is al zo'n 20 jaar helemaal niks opgewarmd. Het CO2 gehalte van de lucht wordt uitgedrukt in ppm (parts per million) en is met ongeveer 400 ppm bijna het laagste wat onze aarde ooit heeft gezien. Vee stoot methaan uit maar ik heb nergens kunnen vinden hoe deze methaan in verhouding staat met methaan uit moerassen en oceanen. <>

 • WGeverink

  En bij de weg Bennie, door extra CO2 uitstoot wordt onze planeet groener en groeien planten sneller. We moeten alleen zorgen dat we minder vervuilend zijn bij de winning van en efficienter omspringen met onze grondstoffen en energie bronnen zodat do komende generaties er net zo'n rijk leven door kunnen hebben als wij.

 • koestal

  landbouw krijgt altijd de schuld,over vliegverkeer en autoverkeer hoor je ze niet

 • bankivahoen

  In tijden van de dino's was er 5000-8000 ppm en het was groener als ooit.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.