Home

Nieuws 2 reacties

Nederland verliest meeste landbouwgrond

Nederland verliest binnen Europa relatief gezien verreweg de meeste landbouwgrond. Tussen 2006 en 2012 ging het om 0,38% van alle grond in Nederland.

Concreet: in die periode verdween 78.000 hectare landbouwgrond (bron: CBS). De oorzaak: verstedelijking. Geen enkel ander Europees land komt op dit vlak in de buurt van Nederland. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Europese Milieuagentschap (EEA).

Tussen 2006 en 2012 ging in 39 bij EEA aangesloten Europese landen in totaal 600.000 hectare landbouwgrond verloren. Daarvan nam Nederland maar liefst 13% voor zijn rekening. Dat blijkt ook uit de EEA-cijfers. Alleen Cyprus en Kosovo komen enigszins in de buurt van Nederland. Daar verdween ook veel landbouwgrond; respectievelijk 0,33 en 0,27% van alle grond in die landen. België (0,11% grondverlies), Frankrijk (0,09%) en Duitsland (0,06%) blijven ver achter bij Nederland. In Europa en zeker in Nederland staat landbouwgrond onder druk door grondverlies, maar ook door het in onbruik raken van minder interessante percelen.

Veranderingen in landgebruik

Als het gaat om veranderingen in landgebruik – niet alleen landbouw – is Nederland de nummer 5 in Europa. Volgens EEA verandert jaarlijks 0,79% van het Nederlandse grondgebied van landgebruik. Dat is bijna twee keer zoveel als het Europese gemiddelde (0,43%). Ten opzichte van buurlanden is het ook veel. België (0,1%) en Duitsland (0,21%) zitten hier fors onder. Frankrijk zit met 0,45% in de Europese middenmoot, waar ‘beton’, ‘bomen’ en ‘water’ aan terrein winnen.

Volgens EEA is landbouw in andere delen van de wereld zowel slachtoffer als dader van grote veranderingen in landgebruik. In Europa is dat laatste minder het geval. Hier blijft het landbouwareaal stilletjes achteruitgaan. Wel stelt het milieuagentschap dat Europese landbouwgrond vaak van goede kwaliteit en gunstig gelegen is.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

  • agro1

    de beste grond wordt het snelst "herbestemd", want landbouwkundig gezien kwalitatief mindere grond is al, of wordt omgezet in bulldozernatuur en dat maakt het onaantastbaar voor herbestemming. dit fenomeen treedt wereldwijd op en nog is er een schrijnend overschot aan voedselgrondstoffen. who cares??

  • veelust

    Toch best bijzonder dat er minder weidevogels komen minder biodiversiteit minder CO2 opname etc. Voor 1 ding is het goed en dat is de stadslandbouw. Hoe meer steden hoe meer plek voor stadslandbouw. Tjongejonge wat een land!

Of registreer je om te kunnen reageren.