Home

Nieuws

NVWA en dierenpolitie stuiten op illegale schapenslachterij

Bij een veehouder nabij Amersfoort hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zeker 30 schapenkadavers aangetroffen.

De dieren lagen in en bij de stallen. In de stallen lagen ook botten en schedels van gestorven schapen tussen de levende dieren.

De NVWA, die optrad in samenwerking met de dierenpolitie Amersfoort, vermoedt dat het een illegale slachterij betreft, want bij de stal stonden ook een paar vaten en bakken met kadavers. Op afstand van de stal had de veehouder huiden en onderpoten van schapen gedumpt. Ook in de mesthoop lagen enkele botjes, ribben en de onderkaak van een schaap. In een aparte ruimte achterin de stal zagen de inspecteurs ook nog resten van negen schapen die vermoedelijk illegaal waren geslacht. De NVWA doet hier nog verder onderzoek naar.

Zere bekjes

Bij de levende dieren zagen de inspecteurs dat enkele lammeren ernstig last hadden van een huidaandoening rondom de bek (Ectyma, zere bekjes). Bij een paar dieren was dit zo ernstig dat zij niet of nauwelijks konden eten en drinken. Twee schapen waren er zo erg aan toe dat zij door een dierenarts uit hun lijden moesten worden verlost. De dierenarts is ook direct begonnen met de behandeling van de overige dieren.

Op het bedrijf worden ook kippen, pauwen, duiven, konijnen en runderen gehouden. De konijnen hadden geen beschikking over schoon drinkwater en hadden onvoldoende ruimte. Bij de runderen hebben inspecteurs geen welzijnsovertredingen geconstateerd.

Proces-verbaal

De inspecteurs van de NVWA hebben proces-verbaal opgemaakt tegen de veehouder. Daarnaast treden NVWA en RVO.nl bestuursrechtelijk op, om te zorgen dat de veehouder de geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk herstelt.

Of registreer je om te kunnen reageren.