Home

Nieuws

Mestverwerkingscapaciteit blijft stijgen

In 2017 stijgt de mestverwerkingscapaciteit naar 40,3 miljoen kilo fosfaat.

Dat verwachten verwerkers die hebben meegedaan aan de landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit 2017. In 2016 is 37,6 miljoen kilo fosfaat verwerkt. Dat is 1,7 miljoen kilo meer dan de verwerkers dachten te kunnen verwerken in dat jaar. Dat blijkt uit het vijfde jaarrapport van het Mestverwerkingsloket en Bureau Mestafzet.

Meer mestkorrels

De opstellers van het rapport zien in 2017 een toename in de productie van hoogwaardige mestkorrels bij bestaande initiatieven. Deze korrels worden – in een echte vraagmarkt – over de hele wereld geëxporteerd. Uitbreidingen richten zich daarnaast meer en meer op complete verwerking van mest, inclusief de verwerking van dunne fractie. Regio Oost maakt een inhaalslag wat verwerkingscapaciteit betreft en 80% van de verwerkers bevindt zich in landelijk gebied.

Hans Verkerk van Cumela is tevreden over de gestegen verwerkingscapaciteit. “Het haalt de druk van de markt. Al is de extra capaciteit wel kleiner dan verwacht. Een aantal initiatieven is niet volledig in productie gegaan, omdat er opstartproblemen waren.” 

Verdere stijging verwacht

Voor 2018 wordt een verdere stijging van de capaciteit verwacht met bijna 10 miljoen kilo. Daarbij gaat het om projecten in de financierings- of bouwfase. De opstellers maken wel de kanttekening dat die extra capaciteit in eerdere jaren uiteindelijk lager uitpakte. Tussen 2013 en 2016 is de capaciteit toegenomen met 21,6 miljoen kilo fosfaat, ruim 7 miljoen kilo per jaar.

Operationele en geplande mestverwerkingslocaties

Of registreer je om te kunnen reageren.