Home

Nieuws

Klimaataanpak niet langer vrijblijvend

Lokale en regionale overheden moeten hun klimaataanpak binnen drie jaar zorgvuldig in kaart brengen.

Ze moeten een korte- en langetermijnstrategie bepalen en concrete afspraken maken met veiligheidsregio’s over de aanpak van calamiteiten zoals extreem weer. Ook moeten overheden kort voor zulke extreme weersomstandigheden beheer en onderhoud aanpassen en beter communiceren met boeren om schades zoveel mogelijk te beperken. Dat staat in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018, een gezamenlijk nationaal plan van het Rijk, provincies, gemeentes en waterschappen.

Gestandaardiseerde ‘stresstest’

De vrijblijvendheid van de klimaataanpak is ervan af, blijkt uit het Deltaplan. Nederland moet in 2050 ‘waterrobuust’ en klimaatbestendig zijn. KNMI-klimaatscenario’s geven al aan dat in datzelfde jaar extreme neerslag tot vijf keer zo vaak voorkomt als nu. Om bestendig te blijven is een versnelling nodig. Daarom ontwikkelt het Rijk dit jaar een gestandaardiseerde ‘stresstest’ die alle gemeentes in 2018 moeten uitvoeren. Die test bevat onder meer extreme regenval- of droogtescenario’s en brengt uiterlijk in 2019 alle lokale kwetsbaarheden in beeld. Daarna volgt een dialoog met gebiedspartners zoals boeren en natuurbeheerders. Aan de hand daarvan wordt een klimaatadaptiestrategie opgesteld.

Kennis delen

In 2020 wordt dan definitief en lokaal een investeringsagenda opgesteld; wat zijn knelpunten en wat heeft voorrang. In 2018 zet het Rijk ook een klimaatplatform op waarbij zowel boeren als overheden kennis kunnen delen.

De termijn van 2020 hangt wel af van bijdrages van het nieuwe kabinet. Om alle doelen te halen, is volgens waterschappen en gemeentes krap € 50 miljoen per jaar nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.