Home

Nieuws 26 reacties

GroenLinks wil veehouderij rondom natuur weren

Er zijn drastische aanvullende maatregelen nodig om de natuur tegen de neerslag van stikstof te beschermen. En hoe je het ook wendt of keert, de veehouderij zal de gevolgen daarvan merken. Dit zegt Rik Grashoff, Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

De noodzaak van de geleidelijke krimp van de veestapel wordt steeds nijpender. “Het meest fundamenteel is de omvang van de veestapel. We zitten aan de grenzen van de maatregelen.” De krimp is onontkoombaar, zegt Grashoff.

“We lopen tegen de grenzen aan van wat er nog mogelijk is met de bestaande maatregelen”, zegt Grashoff. De rek is er wel uit. De winst die nog valt te behalen via het voerspoor en de installatie van luchtwassers is beperkt. De intensieve veehouderij moet worden geweerd uit gebieden rond natuurgebieden, zegt hij.

Zorgen in aanloop naar twee debatten

Grashoff uit zijn zorgen in de aanloop naar twee debatten in de Tweede Kamer; een over de gevolgen van het klimaatakkoord voor de veehouderij en een over de effecten van de stikstofuitstoot (door de veehouderij) op natuurgebieden.

Grashoff slaat alarm naar aanleiding van een rapport over (onder andere) de kwetsbare eierschalen van koolmezen. De aanname is dat de ammoniakneerslag zorgt voor uitspoeling van voedingsstoffen, waaronder kalk. Dat betekent dat planten en insecten minder kalk opnemen en verderop in de voedselketen ook koolmezen een tekort aan kalk hebben. Gevolg: de eierschalen van de vogels bevatten te weinig kalk. “De vermesting en verzuring werkt door in de hele voedselketen, tot in de stand van de roofvogels, zoals de sperwer.”

“Dan kunnen we wel € 80 miljoen uittrekken voor natuurherstel, maar als we aan de oorzaak niets doen blijft de verzuring doorgaan, waardoor het effect van de maatregelen teniet wordt gedaan. En het is de vraag of je die maatregelen over vijf jaar nóg een keer kunt nemen. Je kunt niet blijven doorgaan met afplaggen”, aldus Grashoff.

Cijfers uit meetnet ammoniak natuurgebieden

Grashoff geeft het voorbeeld van het Drentse Dwingelderveld dat van oudsher bekendstond als een gebied met een lage stikstofdepositie. Maar inmiddels stijgt daar de ammoniakneerslag tot waarden die een bedreiging vormen voor het gebied.

De GroenLinks‘er houdt zijn hart vast voor de nog niet gepubliceerde cijfers uit het meetnet ammoniak natuurgebieden (MAN) die het RIVM inmiddels wel heeft. “Dat die cijfers al een tijdje niet meer worden gepubliceerd kan op zich al iets betekenen”, zegt Grashoff.

Minister Kamp zegt in een brief aan de Kamer dat de MAN-gegevens van de laatste jaren en die van de jaren tot 2015 door een andere methodiek verschillen. Er is meer tijd nodig om gegevens uit verschillende perioden vergelijkbaar te maken.

Rigoureuze maatregel

Dat neemt allemaal niet weg dat er maatregelen moeten worden genomen om natuurgebieden te beschermen, wat GroenLinks betreft. Het zou volgens Grashoff een regel kunnen zijn dat in een straal rondom een natuurgebied gewoon geen stallen meer worden toegestaan. Wat er nog mag grazen, zijn extensief gehouden dieren, vindt hij.

Een rigoureuze maatregel die niet eenvoudig een meerderheid in de Tweede Kamer zal krijgen. “Maar ik moet er toch een keer over beginnen. We lossen het niet op door er niet over te praten. Wetenschappers zien de urgentie. Ze staan bijna te trappelen om het mij uit te leggen.”

Laatste reacties

 • Tinus1

  Moedeloos zou je worden van zulke kortzichtige politiek. Misschien is onderhoud nodig!! Dat Haagse pluche denkt dat alles inclusief onze 'gemaakte' natuur zonder onderhoud, waar voorheen de boeren tijd voor hadden maar door de bult papie rwerk niet meer, kan. Er wordt iets geconstateerd maar vergeet even de context te bekijken, maar wel meteen als een kop zonder kop gaan roepen!!

 • bankivahoen

  Geen enkel probleem , koop iedereen goed uit.

 • Almagro

  # Grashoff : "ze staan bijna te trappelen om het mij uit te leggen"
  Dat is omdat je er geen donder van begrepen hebt.

 • Gijs Gans

  Ee n Cirkel om het binnen hof iedereen zonder verstand mag er niet

 • ENDE902

  Volgens mij is natuur onder de zeespiegel geen natuur, maar gemaakte namaak natuur, waar ook kosten aan verbonden zijn. Deze gebieden veroorzaken ook de broeikasgassen. Meneer Grashoff moeten we er dan voor kiezen om half Nederland weer "terug te geven aan de zee" Dit verminderd natuurlijk wel de uitstoot van broeigassen, maar is volgens mij maatschappelijk onverantwoord. Enige relevantie zou niet misstaan.

 • fietskip

  @bankivahoen je hebt helemaal gelijk.
  Ik heb via vergunningen rechten gekregen voor de uitstoot.
  Koop ze maar!
  Ik wacht wel op een telefoontje van jou!
  Of kan ik dan lang wachten?
  Als echt denkt dat de veehouderij te veel uitstoot moet je NU je verantwoording nemen en veehouderijen uitkopen.
  Anders moet je zo niet praten!

 • farmerbn

  Nederland verzuurt door mensen als Rik Grashoff. Hopelijk kan onze filosoof Vermue hem helpen.

 • John*

  De reden dat de cijfers nog niet gepubliceerd zijn is dat de waarden veel lager liggen dan voorheen.. Ze willen met oude cijfers er nog even flink wat maatregelen doorduwen wat geheel onterecht is.

 • bankivahoen

  Zo is het @ fietskip , veel praten en schoppen tegen de boeren maar als het werkelijk zo slecht met het milieu gesteld is als de Grashoffen beweren dan zijn ze nalatig als ze geen opkoop pretenderen ! De Nederlandse bevolking zou deze lui massaal moeten aanklagen dat men de boeren niet op een nette manier uitkoopt , maar gewoon laat zitten . Dit kan toch niet!

 • ericvanzutphen

  Geen verkeer meer in de buurt van Natuur iemand wel is stil gestaan wat toevoeging is bij diesels Ad bleu doet en wat ad bleu precies is ?
  en ja als je artikel goed leest zijn het aannames
  intensieve veehouderij heeft al 80 % gereduceerd in 10 jaar tijd waar komt dan die ammoniak vandaan ? juist verkeer en industrie neem ik aan .

 • glaasje

  Als de veehouderijen weg zouden zijn uit nederland veranderd er niets aan de uitstoot, ik denk dat het nog veel erger wordt. Het is een dom dom geklets daar in Den Haag. Dat hele stikstof en fosfaat en verzuring verhaal is een gelul in de ruimte.
  Bij ons bloeit en groeit alles als de beste ondanks de veehouderijen. Maar als je in de randstad werkt met de vele auto's , industrie , vliegverkeer zal de uitstoot hoger liggen. Maar daar is ook niks mis mee. Groen links zet die oogkleppen eens af en kijk eens hoeveel hectares natuur er om de grote steden liggen. Stap eens op de fiets en geniet van de vele natuur en veehouderijen die ons land bezitten. Groen links je zult je ogen uitkijken en misschien krijg je er nog een gezond verstand ook.

 • jaap69

  groen links, wd, pvdd en alle consorten eruit, scheelt weer in uitstoot.

 • wienbemelmans

  HIJ WIL OOK WEER WAT VERTELLEN, ALLEEN SLAAT HET NERGENS OP ALS ZULKE MENSEN EENS ALLEMAAL GINGEN WERKEN INPLAATS VOOR DE POLITIEK TE KIEZEN DAN ZAG HET ER HEEL ANDERS UIT ,ALLEEN MENSEN IN DE POLITIEK DIE ER VERSTAND VAN HEBBEN EN GEEN ROEPTOETERS. SCHEELDE KARREVRACHTEN GELD.HOPELIJK LEEST DIE GRASHOFF DIT OOK.

 • Maas1

  De kip en koolmees behoren tot het gevogelte.In een bepaalde levensfase van de kip treed kalk te kort op door kalkontrekking vanuit het gestel naar het ei.Bij een dunnere eischaal van de koolmees speelt de leeftijd van dit gevogelte een rol dit heeft niets met ammoniak te maken.Misschien kan groenlinks bij een fietspad in een natuurgebied welke uit schelpen bestaan een bordje plaatsen voor de koolmees,schelpen bevatten namelijk kalk.

 • frl

  Twee jaar terug moest ik een NB hebben voor bouw nieuwe stal (melkvee), veel abrakadabra berekeningen voor naar dichts bij zijnde natuurgebied 50 km verderop ROTTIGE MEENTE.
  Nu gaat vliegveld Lelystad uitbreiden en waar komt de aanvlieg route PRECIES maar dat geeft natuurlijk niets.

 • Brallie

  Hoezo kalk te kort? Als de mensen van de natuur organisaties nou ook eens gaan toe staan om natuur weide gronden te bekalken dan houd het verzuren toch ook op?

 • haj146

  relevant in dit artikel is dat het een AANNAME is!
  over 15 jaar praat niemand meer over ammoniak omdat het geen probleem is. De groene terror moet steeds weer wat vinden om de agrarische sector kapot te maken. Echt linkse klojos die alleen erop uit zijn om de hardwerkende mens die wel wat heeft kapot te maken ten gunste van hun eigen luiheid.
  Tijd dat dergelijke types deze planeet verlaten. hun uitstoot en vervuiling is niet te filmen

 • koestal

  geldt dit ook voor SBB en Natuurmonumenten ??

 • koestal

  Langs het Dwingelderveld loopt een hele drukke verkeersweg de A28 ,die zorgt weer voor veel stikstofdepositie,maar in Den Haag geven ze de boeren weer graag de schuld net als met de CO2 uitstoot ,ze zeggen dat de landbouw verantwoordelijk is voor 25% van de CO2 uitstoot ,maar je hoort niet wie verantwoordelijk is voor die andere 75%

 • alco1

  En @koestal. Dat de landbouw juist CO2 absorbeert.

 • bart de boer

  bart
  hoe denk je over de vliegtuigen in de lucht

 • DJ-D

  <>

 • veldzicht

  Gelukkig zit Gr. L. de komende 4 jaar niet in het kabinet.Het is zo makkelijk om
  tegen 1 % van de bevolking te trappen,kost je geen stemmers en tegen de tijd dat
  ze er achter komen dat die Rik Grashoff onzin loopt te verkopen ben je en paar jaar verder en is het vergeten.Hij zou die boeren een pluim moeten geven voor alle zuurstof die ze via de planten leveren en al het co2 die het opneemt.Iets wat je het eerste leerde als je vroeger op de lagere landbouwschool kwam.Maar dat zal Rik Grashoff wel niet weten.

 • gerben5

  Stikstofdepositie veehouderij 50 kg per ha. stikstof binding ha grasklaver 160 tot 240kg 50% klaver.

 • riki

  En maar meer vliegverkeer (lees vakantie) toestaan nog meer kerosine. Hoe ongeloofwaardig is GL

 • gdluggenhorst1

  Totaal van de pot gerukt!

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.