Home

Nieuws

Friesland heeft moeite met het vele regenwater

Het Wetterskip Fryslân heeft de handen vol aan de grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen tijd.

Vanwege de hoge waterstand is zelfs het Woudagemaal in Lemmer een aantal dagen in werking gesteld. Zo vroeg in het jaar komt dat bijna nooit voor. Het waterschap zegt de poldergemalen extra in de gaten te houden en op sommige plaatsen extra pompen in werking te hebben om ernstige schade te voorkomen. Sloten worden gehekkeld, duikers doorgespoten en krooshekken van gemalen gereinigd.

Uitzonderlijke situatie

Er is al behoorlijk wat kritiek te horen op het Friese waterschap. Er zou veel te laat overgeschakeld worden naar het winterpeil, waarbij het waterstand lager wordt gehouden dan bij het zomerpeil. Ook zou het waterschap veel eerder moeten starten met het schonen van sloten, zodat de waterafvoer beter gegarandeerd is.

Foto: ANP
Foto: ANP

Volgens waterschapsbestuurder Jan van Weperen is er momenteel sprake is van een uitzonderlijke situatie omdat het zo vroeg in het seizoen al zo zwaar regent. Van Weperen stelt dat het waterschap medio augustus begonnen is met hekkelen, maar re staan nog veel sloten vol met begroeiing.

Hekkelbeleid herzien

Bijkomend probleem op dit moment is dat de hekkelmachines door de extreme regenval niet overal kunnen worden ingezet. Volgens Van Weperen is het wel goed het hekkelbeleid eens te herzien omdat steeds vaker en vroeger in het seizoen hoosbuien voorkomen. Probleem is alleen dat bij eerder gaan hekkelen de kans bestaat dat sloten opnieuw dichtgroeien in hetzelfde seizoen, aldus Van Weperen.

Het vaker gehoorde verzoek eerder op het winterpeil om te schakelen is lastig te realiseren volgens de waterschapsbestuurder, omdat er verschillende belangen zijn. Akkerbouwers willen liefst eerder overschakelen en veehouders willen juist langer het zomerpeil handhaven, aldus Van Weperen.

Of registreer je om te kunnen reageren.