Home

Nieuws

Europese Unie krijgt meer regie bij voedselaffaire

EU-lidstaten moeten onderling beter informatie uitwisselen, zodat het niet meer mogelijk is dat een klein aantal mensen met illegale activiteiten zo’n verwoestend effect heeft op een sector, zoals in de fipronil-affaire.

Dat concludeerde Europees Commissaris Vytenis Andriukaitis dinsdagmiddag na afloop van de ingelaste ministers-top over de fipronil-affaire.

Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en België hadden een gezamenlijk voorstel op tafel gelegd, dat in grote lijnen is overgenomen. Een van de belangrijke elementen daarin is dat lidstaten gelijkluidende en duidelijke informatie aan het algemeen publiek verstrekken.

Voedselincidenten op zelfde wijze beoordelen

Tegelijk willen de lidstaten zorgen dat de beoordeling van een voedselincident op dezelfde manier gaat, zowel waar het gaat om de inschatting van de risico’s als om de te treffen maatregelen om de crisis te bestrijden.

Aanstelling speciale voedselveiligheidsambtenaar

Verder moet met de aanstelling van een speciale voedselveiligheidsambtenaar bij alle lidstaten de communicatie tussen de lidstaten vergemakkelijkt worden.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zei na afloop dat de Europese Commissie en de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) een belangrijke rol spelen bij de vroegtijdige risicobeoordeling bij een incident. Kamp zegt er vanuit te gaan dat een volgens incident beter aangepakt gaat worden.

‘Overheid neemt niet verantwoordelijkheid voedselveiligheid over van bedrijven’

De minister zegt dat de overheid niet de verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid overneemt van de bedrijven. “Als je voedsel produceert, brengt dat verantwoordelijkheden met zich mee voor de ondernemer.” Hij legde uit dat het in de fipronil-zaak op dat punt is misgegaan. “Een bedrijf gebruikte een product dat niet gebruikt had mogen worden, en andere bedrijven hebben niet adequaat gereageerd op een bedrijf dat plotseling met een wondermiddel kwam waar ze kritisch naar hadden moeten kijken. Vervolgens heeft de overheid gereageerd op een manier, waar we nu naar moeten kijken of we dat een volgende keer beter kunnen doen.”

Minister Kamp: “Als je voedsel produceert, brengt dat verantwoordelijkheden met zich mee [...]. Een bedrijf gebruikte een product dat niet gebruikt had mogen worden, en andere bedrijven hebben niet adequaat gereageerd op een bedrijf dat plotseling met een wondermiddel kwam waarnaar ze kritisch hadden moeten kijken.”

Geen vergoedingsregeling

De minister herhaalde dat hij geen reden ziet met een vergoedingsregeling te komen. “Ons maatregelenpakket past binnen de staatssteunregels.”

Of registreer je om te kunnen reageren.