Home

Nieuws 5 reacties

Cumela verwacht problemen bij bemonsteren dikke fractie

Cumela Nederland verwacht problemen bij de monstername van dikke fractie. Per 1 oktober 2017 mogen alleen onafhankelijke monsternemers nog monsters nemen van dikke fractie.

Vervoerders mogen dit niet meer zelf uitvoeren, de monsternemers moeten werkzaam zijn voor een geaccrediteerde en erkende organisatie. En daarbij ontstaat een groot logistiek probleem omdat de monsternemer en vervoerder tegelijk op dezelfde plek moeten zijn. Gevolg is dat er ‘hoge extra kosten’ ontstaan, volgens Hans Verkerk van de sectie meststoffendistributie van Cumela.

Dikke fractie is vaste mest die bestaat uit koek na mestscheiding met mestcode 13 en 43 of een mengsel waarin mestcode 13 of 43 zit. Volgens Verkerk neemt het aantal vrachten nog steeds toe en ligt dat tussen 80.000 en 160.000 op jaarbasis. Om hoeveel fosfaat het gaat is niet precies bekend, maar het kan door de relatief hoge gehaltes al gauw gaan om miljoenen kilo’s in totaal.

Erkende monsternemers

De onafhankelijke monsternemer moet aangesloten zijn bij een geaccrediteerde en erkende monsternemende organisatie. De vervoerder moet geregistreerd zijn bij RVO.nl. Deze week wordt bekend welke organisaties als onafhankelijk monsternemer erkend worden. Volgens Verkerk gaat het om de bedrijven Certicon in Ede, Roba Laboratorium in Deurne en Dumea in Wijhe.

Boeren zijn zelf verantwoordelijk voor het laten nemen van monsters, maar kunnen dit eventueel door hun vervoerder laten regelen. Zij zijn daarover via een brief geïnformeerd door overheidsdienst RVO.nl, voor zover bekend is dat ze dikke fractie afvoeren.

Partijbemonstering onder strikte voorwaarde

Naast vrachtbemonstering is partijbemonstering onder strikte voorwaarden ook mogelijk. Hierbij wordt van één partij een monster genomen dat voor meerdere vrachten geldt. Voorwaarden zijn onder meer dat het een partij is van maximaal 200 kuub, dat die wordt afgevoerd binnen 2 dagen na bemonstering en de vervoerder een dag tijd heeft voor het transport. Volgens Verkerk is dit echter beperkt toepasbaar omdat het niet bij mestverwerkers toegestaan is.

Met de nieuwe regeling willen de overheid en het bedrijfsleven de fraude met vaste mest verminderen en de handhaving versterken, aldus RVO.nl.

Meer informatie over onafhankelijke monstername staat op de website van RVO.nl. Hierop zijn ook de erkende monsternemers te vinden, zodra die bekend zijn.

Laatste reacties

 • brouwer112-c1

  de vrachtwagenchauffeur wordt erkend monsternemer,probleem opgelost.

 • Vhouder

  bestte brouwer dan wordt het weer kompleet onbetrouwbaar

 • farmerbn

  Jammer voor Cumela want frauderen wordt weer moeilijker. Maar Cumela weet dat als ze heel erg gaan zeuren, de politiek hen straks wel weer tegemoet komt.

 • mariapeel

  Monsteren iedere vracht . is gewoon onzin jaar lang op bedrijf monsteren en gauw alles forfaitair . Scheelt boer hoop kosten alleen vinden de labs dat natuurlijk niet leuk . Eerlijkste voor afnemer en leverancier .

 • gradje1966@

  Bij weegbruggen een monster robot instaleren en op de brug monsteren en wegen Dan is er ook maar weinig kans op fraude .

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.