Home

Nieuws

Copa-voorzitter: houd directe betalingen gelijk

Directe betalingen moeten binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op hun huidige niveau worden gehandhaafd.

Dat heeft de Duitse boerenvoorman Joachim Rukwied gezegd na zijn verkiezing als voorzitter van Copa, de Europese boerenorganisatie. De boeren hebben volgens Rukwied het geld nodig om ups en downs in het inkomen op te vangen. De Duitser pleit ook voor doorontwikkeling van andere systemen om risico’s te managen. Deelname aan dergelijke instrumenten, zoals verzekeringen tegen inkomensderving door gewasschade, moet wat de Duitse akkerbouwer betreft wel vrijwillig blijven.

Overtuigd Europeaan

Rukwied zei in een toespraak een ‘overtuigd Europeaan’ te zijn en sterk te geloven in de toegevoegde waarde van het GLB. Het GLB moet wat hem betreft eenvoudiger en duurzamer worden en het financiële fundament onder het beleid moet eerder versterkt dan verzwakt worden. Een uitdaging want met het vertrek van de Britten uit de EU verliest de EU een grote nettobetaler.

Joachim Rukwied is een ‘overtuigd Europeaan’ en gelooft sterk in de toegevoegde waarde van het GLB. Foto: AFP
Joachim Rukwied is een ‘overtuigd Europeaan’ en gelooft sterk in de toegevoegde waarde van het GLB. Foto: AFP

Boeren niet blootstellen aan oneerlijke concurrentie

Rukwied volgt de Deense kippen- en nertsenhouder Martin Merrild op. Merrild legde in zijn voorzittersperiode de nadruk op de kansen die meer open handel bieden. Rukwied heeft net als Merrild de grondhouding dat handel goed is, maar boeren in de EU niet blootgesteld mogen worden aan oneerlijke concurrentie. Bij bijvoorbeeld een overeenkomst met Mercosur is dit volgens Rukwied een risico.

Rukwied zegt ook zich in te willen zetten voor een sterkere positie van boeren in de voedselketen, waarin verwerkers en grote inkopers nu domineren. Hij verwelkomt het werk van Eurocommissaris Phil Hogan op dit terrein. Rukwied is voorzitter van de Duitse boerenorganisatie DBV en heeft een 295 hectare groot akkerbouwbedrijf. Hij teelt graan, suikerbieten, raapzaad en vollegrondgroenten. Hij teelt tevens druiven voor de wijnproductie.

Of registreer je om te kunnen reageren.