Home

Nieuws

Conceptplan van aanpak welzijn geitenbokken gereed

De geitensector heeft een conceptplan klaarliggen om het welzijn van geitenbokken te verbeteren. Dat meldt LTO Noord.

LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij heeft in samenwerking met NGZO, KNMvD, De Groene Geit, bokkenmesters en slachterijen een gezamenlijk gedragen sectorplan ontwikkeld. Uitgangspunt van het plan is dat aan het houden van melkgeiten onlosmakelijk is verbonden dat voor alle aanwezige geiten op het bedrijf goed wordt gezorgd en dat deze dieren bij afvoer een nuttige bestemming krijgen.

De laatste conceptversie van het plan van aanpak wordt op korte termijn met het ministerie van Economische Zaken afgestemd. Zodra deze afstemming heeft plaatsgevonden volgt nadere informatie over de inhoud van het sectorplan.

LTO Melkgeitenhouderij reageert verrast

De nieuwe voorzitter van de LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij, Jos Tolboom, reageert verrast op het nieuws over de 17.000 niet te traceren geitenbokken. Hij was hiervan nog niet op de hoogte en vraagt zich af hoe dit kan. Hij gaat ervan uit dat geitenhouders hun administratie op orde hebben. De vraag is waar het met de I&R van geitenbokjes mis gaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.