Home

Nieuws 7 reacties

CDA wil rede in plaats van emotie bij neonicotinoïden

De ratio moet terug in het debat over de toelating van neonicotinoïden. Dat zegt CDA-Kamerlid Maurits von Martels met zoveel woorden.

Von Martels voert donderdag namens het CDA het woord in een debatje dat is aangevraagd door de Partij voor de Dieren. Aanleiding voor het debat is een wetenschappelijke publicatie, op basis van onderzoek in Hongarije, Groot-Brittannië en Duitsland. Het onderzoek gaf een wisselend beeld over de effecten van met neonicotinoïden behandeld koolzaad. Volgens de auteurs van het onderzoek wijzen de onderzoeksresultaten op een verminderde capaciteit van bijen om nieuwe volken te vormen in de jaren na de blootstelling. De conclusies werden betwist door producenten van neonicotinoïden.

Imker en milieuman Randy Oliver

Het CDA bepleit te werken aan teelten en de toepassing van gewasbescherming zonder emissies en residuen.

Maar daarbij moet volgens Von Martels de ratio boven de emotie gaan. In dat verband haalt hij de imker en milieuman Randy Oliver aan, die zich afvraagt wat boeren en producenten van gewasbeschermingsmiddelen nog kunnen doen als de emotie het wint van de wetenschap.

CDA: laat Efsa en Ctgb leidend zijn bij beoordeling gewasmiddelen

Het CDA wil dat bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen de adviezen van onafhankelijke wetenschappers van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (Efsa) en het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) leidend zijn. Als nieuwe wetenschappelijke gegevens aanleiding geven voor aanpassing van de toepassing, moet dat gebeuren op basis van de toetsing door Efsa en Ctgb, aldus Von Martels.

Laatste reacties

 • piet 5162

  Goede zaak als dat uitgezocht wordt,De bijen hebben er totaal geen last van.

 • Bennie Stevelink

  Of de bijen er wel of geen last van hebben kan ik niet beoordelen. Wat ik wel weet is dat besluitvorming gebaseerd moet zijn op onderzoek van onafhankelijke wetenschappelijke instituten en niet op beweringen van activistische laboratoria. Op dit punt ben ik het volledig met von Martels eens.
  Verder ben ik van mening dat alles wat we zonder chemie kunnen doen, moeten we zonder chemie doen.

 • Henk Tennekes

  Ik heb met Randy Oliver gecorrespondeerd na de publicatie van mijn eerste artikel over de neonics in het wetenschappelijk tijdschrift Toxicology ( The significance of the Druckrey-Küpfmüller equation for risk assessment - The toxicity of neonicotinoid insecticides to arthropods is reinforced by exposure time, Toxicology 2010, 276: 1-4). Oliver bestreed dat de interactie van neonics met het zenuwstelsel een onomkeerbaar karakter had, een visie die Bayer medewerkers Dr Christian Maus en Dr Ralf Nauen in een Letter to the Editor naar aanleiding van mijn artikel ook hebben onderbouwd (Toxicology (2010), doi:10.1016/j.tox.2010.11.014). In een rebuttal heb ik deze kritiek overtuigend kunnen ontzenuwen (Toxicology 280 (2011) 173–175). Andere Bayer medewerkers (Abbink, Mencke, Hansen) hadden in de jaren 1990 bevestigd dat de receptor binding irreversibel is en imidacloprid onherstelbare schade in het zenuwstelsel van insecten veroorzaakt (lees bv. Mehlhorn H et al. Parasitol Res (1999) 85: 625-637). Als Randy Oliver mijn publicatie nu afdoet als emotie, omdat hij geen andere argumenten heeft, zegt dat meer over hem als over mij. In één opzicht geef ik hem echter gelijk. Ik heb uitroeiing van insecten in 2010 voorspeld, en we zijn inmiddels 80% van de insecten kwijt sinds de invoering van imidacloprid, met onafzienbare gevolgen voor ecosystemen. Dat roept inderdaad emoties bij mij op. Dat CDA-Kamerlid Maurits von Martels zich beroept op Randy Oliver past ook in het plaatje. De rentmeesters van het CDA doen er alles aan de industriële landbouw voort te zetten. Ze zullen groene woestijnen voor onze kleinkinderen achterlaten.

 • alco1

  Volgens mij Henk ben je zeer trots op jezelf.
  Zo erg zelfs dat je je eigen publicaties gelooft.
  Wat me ook opvalt dat je nergens leest dat wij ook bezorgt zijn, want dat zijn we wel terdege.
  Maar het praktijk gerichte alternatief, daar gaat het om.

 • Henk Tennekes

  alco1. Kan het misschien ook een keer zonder een stoot onder de gordel? Ik ben een wetenschapper in hart en nieren, maar ook een doodgewone Achterhoeker vrij van inbeelding. Maar ik sta wel vierkant achter mijn publicaties, waar ik met ziel en zaligheid aan heb gewerkt. Mijn artikelen worden vaak geciteerd, en daar ben ik trots op. Mag dat, alsjeblieft?

 • alco1

  Ik zie dat vrienden kippenhouders mede door jouw overdreven publicatie over fipronil behoorlijk in de penarie zitten.
  Natuurlijk moet er controle zijn, dat zal niemand ontkennen, maar overdrijven over wat "kan" is ook niet fair.

 • Henk Tennekes

  Jij noemt overdreven wat ik bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving noem, zoals zwangere vrouwen en jonge kinderen. Maar ik heb ook kritiek geuit op de NVWA die niet handhaafde toen in november 2016 meldingen over het gebruik van een verboden middel binnen kwamen. Daarmee veroorzaakte de NVWA uiteindelijk grote schade in de pluimveesector.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.