Home

Nieuws 26 reacties

Bijna halvering veestapel noodzakelijk

Het aantal koeien en varkens moet in 2030 met 40% omlaag om aan het Parijse klimaatakkoord te voldoen. Dat blijkt uit een rapport van Natuur & Milieu.

Zowel de Nederlandse melkvee- als varkensstapel moet in 2030 met 40% gekrompen zijn. Alleen dan worden de doelstellingen van het klimaatakkoord in Parijs gehaald. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde voedselvisie van Natuur en Milieu die is doorgerekend en getoetst door CLM Onderzoek & advies. “Het rapport is naar alle Tweede Kamerleden verstuurd. We hopen ook dat het in een plek krijgt in het nieuwe kabinetsbeleid”, zegt persvoorlichter Jolanda van Zwieten.

Kosten van klimaatvriendelijk voedselsysteem

Natuur & Milieu stelt dat de route naar een klimaatvriendelijk voedselsysteem bijna kostenneutraal doorgevoerd kan worden. Volgens CLM bedragen de extra kosten – bestaande uit opkoop van dierrechten, vervroegde afschrijving van stallen, daling van de netto toegevoegde waarde en besparing op mestafzetkosten – maximaal € 4,5 miljard per jaar. CLM schroeft dit bedrag echter terug naar € 3,1 miljard, omdat zij uitgaat van een meerprijs van 10% voor alle primaire landbouwproducten zoals melk, vlees en eieren. Volgens CLM ligt dat bedrag niet veel hoger dan de huidige ‘broeikasgasschade’ van vee. Die zou volgens het adviesbureau € 184 per ton CO2 bedragen. Omgerekend betekent dat een besparing van € 2,7 miljard per jaar.

Hier past echter wel een nuance. Nederlandse klimaatexperts rekenen met een schadepost van € 90 per ton CO2. Dan zou de besparing slechts € 1,3 miljard per jaar zijn. Fors minder dan de investering. Ook moeten de afspraken van het klimaatakkoord in Parijs nog daadwerkelijk nageleefd worden.

Laatste reacties

 • veldzicht

  "Ze" mogen van natuur & milieu onderzoeken wat ze willen als er maar minimaal 40% veestapelreductie "noodzakelijk" is.

 • els

  Hoe krijgen ze de onzin toch verzonnen.
  Vroeger waren het de bossen die kapot gingen van de zure regen.
  Daar hoor je niks meer van ,allemaal lariekoek om de mensen gek te maken.

 • farmerbn

  Rare snuiters die onderzoekers van natuur en milieu. Dat ze zo'n onderzoek naar iedereen durven opsturen. 2030 is zo ver weg dat de kans dat ze ernaast zitten erg groot is. Misschien rijden we dan allemaal electrisch en gebruiken we geen kolen,gas en aardolie meer door zonnecellen en windenergie. Is de bevolking zelf aan het reduceren door het sterven van de baby-boomers. Nee, die club wil minder vee en daar rekenen ze gewoon telkens weer naar toe.

 • Johnny Hogenkamp

  Ondertussen krijgen we een nieuw vliegveld in Lelystad voor met name toerisme (!) en breidt het wegennet continue verder uit. Wie is er nu gek?

 • alco1

  Reken maar niet op Calon!!!!!

 • Peerke1

  Gegarandeerd dat de koeien en varkens die in de BV Holland weggejaagd worden er in het buitenland in het 10 dubbele er voor terug komen. Bovendien zullen de Supers hun prijzen ook verdubbelen en goed goud gaan verdienen.

 • schooteind1

  Gelukkig hebben ze in den haag in elk bureau wel een hele diepe la..........

 • g.altena

  Allemaal weer terug naar de bio industrie,geen uitlopen meer en minder m2 meters om zodoende een hogere vc te scoren.Dit kan de natuur redden!!!

 • inderdaad Peerke
  de varkens en koeien zullen in het buitenland in het dubbele en of kwadraad terugkomen.............
  Niet dat dat erg is......
  maar wel dat die dieren daar echt niet diervriendelijker gehouden gaan worden
  en ook niet milieu--// co-2 vriendelijker

 • alco1

  Ze hebben nog steeds niet door dat de voeding van dieren juist weer CO2 opneemt.

 • Maas1

  Men kan in Nederland niet meer in oplossingen denken,alles maar dan ook echt alles breekt men af,men laat geen steen op de andere steen staan. Ga je gang verniel ons mooie welvarende land,men wil niet anders,het heeft geen zin meer om in dit land nog iets op te bouwen,voor een investeerder is het beter om achter de Nederlandse lands grenzen te landen.

 • bori

  Zoals we al vaker hebben gezien is Natuur/milieu een groot voorstander om de veehouderij drastisch in te krimpen .Ontwikkelingen van uit de sector om aan de klimaatdoelstelling te voldoen ,wordt volledig voorbij gegaan .Ook aan de financieel/economische gevolgen voor dit land en hogere consumentenprijzen wordt geen aandacht besteed .
  Het is te hopen dat de Kamerleden dit rapport snel in de prullenbak laten verdwijnen .

 • deB.

  Vele snelwegen worden verbreed, schiphol aan de max... lelystad uitbreiding!
  Rotterdam airport, dik gegroeid, eindhoven idem dito........

  En men wil dit alles op de nek van de veehouderij schuiven???
  Het is een schande

  Wanneer wordt de bal daar op gekaatst!!!!!!!!

 • kenmvdwind

  Dit is de mening van Natuur en Milieu; waarom staat dat niet in de titel vermeld? Nu lijkt het wel alsof dit een feit is. En waar blijft het commentaar van Boerderij?

 • dre v Helmond

  De onderzoekers van milieu en natuur hebben les gehad van Dierik Stapel en Roos Vonk.Je begint bij de uitkomst en gaat terug rekenen . Klopt altijd !

 • harmneutel

  CLM is geen onafhankelijke organisatie. Ze moeten steeds weer nieuwe maatregelen bedenken om hun "bestaansrecht" veilig te stellen. De veehouderij is dan een gemakkelijke prooi. Je zou ook de honden houderij kunnen aanpakken.
  HN

 • 0064376

  De tweede stap in richting van afbraak van onze sectoren?

 • Gat

  Maximum snelheid op snelwegen verlagen, drempels gelijk opruimen zal de luchtkwaliteit en geluidsoverlast veel goed doen

 • massan

  Op de site van Natuur en Milieu staat het rapport gepubliceerd. Onzinrapport. Blijkbaar is niet meegenomen het vastleggen van CO2 door gewassen. Dus de grote hoeveelheid CO2 welke door grasland en voedergewassen wordt vastgelegd, is gemakshalve maar achterwege gelaten.
  Het blijkt maar weer: Wie de onderzoeker betaalt, die bepaald.

 • ghsmale

  Zo zijn er wel meer sectoren aan te wijzen.
  natuur & milieu vergeet één grote vervuilende groep
  de mens, dus ook maar halveren, gaan we china achterna met het
  één kinderbeleid.
  waanzin ten top

 • deB.


  Ze beweren nog steeds dat een paar koetjes in de wei meer vervuilen dan die ellenlange rijen auto's op de snelwegen in het land.
  Rij in de spits van amersfoort- utrecht- naar den haag en je weet niet wat je meemaakt.... ziekelijk, smachtend naar een koe in de wei.

  Mensen zijn compleet de weg kwijt! en boerderij gaat daar mooi in mee met zo'n kop boven dit lap verhaal. bah

 • wmeulemanjr1

  Natuur en milieu wil amper nog mest in de wei, dus willen ze de weidevogels ook weren?
  Had gedacht dat mensen van deze club snuggerder waren... Ze zijn eigenlijk overal tegen...
  Maar... Via RFC gaan we voor biodiversiteit..!!..
  Voor wie doen we dit dan? want goed is toch nooit goed genoeg of doen we dit allemaal voor de mooie sier van 'onze grote predikant' van de rfc

 • txy

  ze moeten ook eens uitrekenen hoeveel broeikasgassen het grasland en de landbouw opneemt er is op school al geleerd dat groei afval stoffen opneemt

 • DJ-D

  Sla en noten telen. Die groeien op de stikstof neerslag van de auto's. Bij 150 km per uur op de snelweg is er dan evenwichtsbemesting.

 • Maas1

  Volgens de onderzoekers resultaten van TNO m.b.t. de Euro 6 normen heeft dit een uitstoot van 500 mg( norm overschrijding factor X6) per gereden km in de praktijk.1 milligram = 0,001 X 500= 0,5 gram per km x gem aantal km p.p per jaar. Hoeveel NOx stoot hierbij de gemiddelde Nederlander per jaar uit in het verkeer? Juist ja,tel u knopen richt u pijlen niet altijd op de veehouderij maar kijk eens naar u eigen handelen.Als u met een vinger wijst naar iemand,wijst u met drie vingers naar u zelf.

 • zolang den Haag op P zit en het probleem bij N weg komt kun je de gehele landbouw in Nederland oprollen en zal er geen reductie komen. Er komt dan eerder een overschot aan N in het grondwater, de natuurgebieden hebben immers hogere waarden.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.