Home

Nieuws

Betere rechtsbescherming voor grondeigenaren bij onteigening

Grondeigenaren worden in het herziene wetsvoorstel over onteigening van grond beter beschermd dan in het eerste wetsvoorstel. De rechter toetst nu in alle gevallen de beoogde onteigening.

Tot die conclusie komt de Raad van de Rechtspraak in een advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen. In de Omgevingswet is een Aanvullingswet opgenomen, waarin regels voor onteigening van grond zijn opgenomen. Onteigening kan noodzakelijk zijn om projecten met een groot maatschappelijk belang – bijvoorbeeld het realiseren van snelwegen of spoorlijnen – mogelijk te maken. Als een grondeigenaar hoe dan ook zijn grond niet wil verkopen, kan uiteindelijk het maatschappelijk belang groter blijken te zijn dan het individuele belang van de grondeigenaar.

Onteigening toetsen

Op de eerste versie van die Aanvullingswet had de Raad zware kritiek, omdat daar de rechtsbescherming van grondeigenaren niet goed was geregeld. De minister stelde daarin voor dat de rechter pas zou toetsen, als de grondeigenaar zelf in beroep zou gaan tegen de onteigening. Iemand die niet goed thuis is in juridische procedures zou daardoor de kans lopen ongemerkt zijn eigendom te verliezen, nadat de termijn van in beroep gaan verstreken was.

In de nieuwe versie van het wetsvoorstel is geregeld dat een rechter altijd een onteigening toetst. Door deze aanpassing zijn er geen zwaarwegende bezwaren meer tegen het huidige voorstel, schrijft de Raad in het wetgevingsadvies.

Kleine aanpassingen nodig

Toch zijn er nog wel enkele kleine aanpassingen nodig, volgens de Raad. Zo is onder andere het begrip ‘belanghebbende’ niet duidelijk genoeg omschreven in de wet.

Of registreer je om te kunnen reageren.