Home

Nieuws

‘Als mestverwerken daar niet kan, kan het nergens’

De initiatiefnemers achter Mace (Minerale Afzet Coöperatie Elsendorp) die een mestverwerkingsinstallatie willen bouwen op het industrieterrein Elzenburg in Oss, houden de moed erin.

Volgens Mace-voorman Frans Meulenmeesters zijn er nog voldoende mogelijkheden om de vestiging van de mestverwerker in Oss te realiseren. Meulenmeesters: “We hebben deze week met alle betrokkenen bij elkaar gezeten, samen met onze adviseurs. We denken dat het wel gaat meevallen.” Meulenmeesters doelt hier op een voorbereidingsbesluit dat de gemeenteraad van Oss afgelopen week heeft genomen om ‘ongewenste ontwikkelingen’ op het industrieterrein te voorkomen.

‘Onvoldoende waarborgen voor gezondheid’

Door omgevingsvergunningen aan te houden die passen binnen het huidige bestemmingsplan, wil Oss voorkomen dat de mestverwerker wordt gebouwd. Ondertussen wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan waarin – waarschijnlijk – geen mestverwerker op die locatie meer mogelijk is. Oss denkt dat er onvoldoende waarborgen zijn voor gezondheid, geur en verkeer als de mestverwerker zich in de gemeente vestigt en reageert hiermee op de onrust in de gemeente.

Meulenmeesters: “Samen met onze adviseurs en juristen blijven we goede hoop houden dat we ons kunnen vestigen in Oss. Uit de laatste rechterlijke uitspraak blijkt dat er nog maar een aantal kleine aanpassingen nodig zijn om te kunnen starten met de bouw van de mestverwerker.” De rechtbank Oost-Brabant benadrukt in de uitspraak dat snelheid geboden is, omdat ‘veel veehouders afhankelijk zijn van deze mestverwerkingsinstallatie’.

‘Zware industrie mogelijk op industrieterrein Oss’

Volgens Meulenmeesters is het heel merkwaardig dat Oss juist nu tegen de komst van de installatie is. “Het past helemaal in het provinciale beleid om centraal op industrieterreinen mest te verwerken. Op het betreffende industrieterrein in Oss is zware industrie mogelijk – het is milieucategorie 5, een van de zwaarste – zwaarder dan een mestverwerker nodig heeft. Waarom zou dat nu ineens niet meer mogelijk zijn? Als het daar niet kan, kan het nergens. Dat wil er bij ons niet in.”

De Mace-voorman verwacht van de provincie dat deze ook haar invloed zal uitoefenen bij de gemeente Oss. “Wat wij willen past helemaal in het traject van duurzame veehouderij die de provincie uitdraagt. Ik verwacht dat de provincie stelling neemt en de problemen oplost.”

‘MER geen aanvulling’

Eerst een MER laten uitvoeren, zoals Oss graag zou willen, gaat volgens Meulenmeesters niet meer opleveren dan wat er nu al ligt. “We hebben al zoveel onderzoeken en rapporten liggen, daar komt echt verder niets meer uit.”

Hij krijgt hierin steun van verantwoordelijk landbouw-gedeputeerde Anne-Marie Spierings: “Het voorbereidingsbesluit van Oss lijkt erop gericht om een volledige MER af te dwingen bij de initiatiefnemer Mace. Van de ene kant begrijp ik de behoefte aan een MER, maar ik betwijfel of dit iets aanvult op de al beschikbare informatie en de aanmeldingsnotitie-m.e.r. die door de onafhankelijke commissie m.e.r. is beoordeeld.” Op verdere vragen over de ontstane situatie wil Spierings nu niet ingaan.

Meulenmeesters verwacht dat er snel duidelijkheid zal komen. “We moeten snel verder. Onze adviseurs van Linssen advocaten en RoyalHaskoning zullen binnenkort met de provincie in gesprek gaan.”

Of registreer je om te kunnen reageren.