Home

Nieuws 2 reacties

Agrifirm wil met nieuwe strategie het verschil maken

De nieuwe Agrifirm strategie richt zich op een verantwoorde voedselketen.

Koninklijke Agrifirm Group heeft haar nieuwe strategie ‘Better Together’ gelanceerd. Dick Hordijk, CEO van het 3.500 werknemers tellende bedrijf, presenteerde de nieuwe koers voor medewerkers en pers.

De nieuwe Agrifirm strategie richt zich op een verantwoorde voedselketen die kan worden doorgegeven aan de volgende generatie. De nadruk ligt hierbij op ‘samen’: samen met de boer wil Agrifirm gaan voor beter.

Agrifirm promoot gebruik drones om gewassen te checken en zodoende minder gewasbeschermingsmiddelen in hoeven te zetten. Foto: Agrifirm/Albert Brunsting
Agrifirm promoot gebruik drones om gewassen te checken en zodoende minder gewasbeschermingsmiddelen in hoeven te zetten. Foto: Agrifirm/Albert Brunsting

Verandering voedselketen

Hordijk benadrukte in de presentatie “Wie maken het verschil? De mensen die het verschil wíllen maken, en dat zijn wij.” Hiermee doelde Hordijk op Agrifirm met haar leden. In de nieuwe strategie wordt er ingespeeld op de verandering van de voedselketen, die hoognodig is volgens Agrifirm. Leidend zijn hierin de vragen vanuit de maatschappij. Deze gaan verder dan efficiëntie, wat tot voor kort de drijfveer was achter vele agrarische bedrijven.

‘De roep om een nieuwe strategie kwam voornamelijk vanuit de leden’.

Dierenwelzijn en fosfaat

De randvoorwaarden om boer te zijn, zijn complexer geworden. Boeren worden in die zin ook professioneler. Onderwerpen als dierwelzijn, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen zijn belangrijk in de huidige bedrijfsvoering. Agrifirm benadrukt hier, samen met de boer, aan te gaan werken. Samen met haar leden gaat Agrifirm op zoek naar oplossingen die de voedselketen moeten veranderen. De roep om een nieuwe strategie, de vorige was inmiddels vier jaar oud, kwam voornamelijk vanuit de leden.

Samenwerking

Om dit te bereiken zet Agrifirm onder andere in op kennisdeling binnen het bedrijf. Concreet betekent dit dat verschillende divisies binnen Agrifirm gaan samenwerken om toegevoegde waarde te leveren voor de boer, op het land en op het bedrijf, en de voedselketen. Volgens de strategie moet deze waarde duurzaam, meetbaar en relevant zijn. Om eenheid te creëren voert het bedrijf verschillende veranderingen door in het naamgebruik van de verschillende divisies.

Pronken met predicaat koninklijk

Koninklijke Agrifirm Group wordt de naam waar steevast mee gecommuniceerd gaat worden. Daarnaast gaat het predicaat ‘koninklijke’ vaker benadrukt worden, vooral in het buitenland.

Die eenheid moet er komen in alle landen waar Agrifirm actief is. De werkwijze moet hetzelfde worden en ook hierbij is de naamaanduiding belangrijk. De samenwerking stopt niet bij de leden, deze gaat verder de voedselketen in. Agrifirm wil ook samenwerken met NGO’s en retailers, zodat er samen met alle betrokkenen een toekomstbestendige voedselketen ontstaat.

Laatste reacties

  • daan1908

    Waarom drukken jullie het artikel in het FD hier niet af ? Hier staat heel wat anders .

  • farmerbn

    Je moet niet willen samenwerken met ngo's want die willen alleen nemen en nooit geven. Je bent dus altijd verliezer met de samenwerking. Heb het idee dat het bestuur en directie van agrifirm een extern bureau heeft ingehuurd voor dit project want het zijn allemaal wollige uitspraken. Doe nou gewoon zoals een cooperatie moet doen: leden centraal stellen. Een extern bureau met werknemers die groen links en d'66 stemmen , drukken een te zware persoonlijke stempel op dit project.

Of registreer je om te kunnen reageren.