Home

Nieuws 5 reacties

ZLTO start meerdere rechtszaken tegen Brabant

ZLTO gaat vol in de aanval op de maatregelen die provincie Brabant begin juli heeft genomen om de veehouderijsector versneld te verduurzamen.

Begin oktober wordt de eerste zitting voor de kortgedingrechter verwacht.

Al voor Provinciale Staten het besluit over de versnelde verduurzaming had genomen, meldde de boerenorganisatie al naar de rechter te gaan als het zover zou komen. Nu wordt de juridische route daadwerkelijk ingezet en wel op meerdere fronten. Er komt zowel een kort geding als een bodemprocedure.

“Wij staan achter de verduurzaming van de sector, maar de snelheid waarmee de provincie dat nu wil, is onmogelijk”, zegt ZLTO-bestuurder Janus Scheepers. ZLTO vindt de maatregelen van Brabant daarom ‘volstrekt onacceptabel’.

Hoop op uitspraak voor november

Advocatenkantoor Linssen uit Tilburg is de zaak aan het voorbereiden. De verwachting is dat begin oktober de eerste zitting voor de kortgedingrechter gehouden kan worden. Scheepers: “Ik hoop dat we in november een uitspraak hebben.”

ZLTO-woordvoerder Johan Boonen: “We hebben besloten een kort geding te starten omdat boeren door de beslissing van de provincie in grote onzekerheid zitten; er moet snel duidelijkheid komen.” Boonen doelt hierbij op de beslissing van Brabant om versneld de stikstofdepositie terug te dringen.

Boonen: “Over de stikstofdepositie hadden we afspraken met de provincie gemaakt; in 2028 zouden alle stallen aan de Verordening Ruimte voldoen. Nu moet dat al in 2022 gerealiseerd zijn. Er is sprake van tussentijdse aanscherping van de regels. Dat jaagt veehouders op heel korte termijn onevenredig op kosten. In onze ogen is daarmee ook sprake van rechtsongelijkheid ten opzichte van andere provincies. Daar willen we zo snel mogelijk duidelijkheid over.”

Bodemprocedure in 2018 voor rechter

Naast een kort geding start ZLTO ook een bodemprocedure over de aanscherping van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) en het stalderen. “De BZV is eigenlijk voor geen enkele veehouderij meer realistisch”, zegt Boonen. “Voor een vleeskalverbedrijf is een score van 7,5 niet meer te halen. Daarnaast vragen we ons af of het niet onrechtmatig is van veehouders te eisen dat ze 10% meer slopen dan ze willen bouwen, het stalderen. Daar moet de rechter ook maar eens naar kijken.”

De verwachting is dat de bodemprocedure pas in 2018 voor de rechter zal komen.

Doel voorbij geschoten

Volgens ZLTO-bestuurder Janus Scheepers schiet Brabant zijn doel voorbij met een versnelling van de maatregelen. “Het doel, een verbeterde landbouw, wordt door deze maatregelen om zeep geholpen. Boeren zijn nu alleen nog maar bezig met de wetgeving en niet met verduurzamen en het dierenwelzijn.”

“Om in 2020 alle vergunningen voor stallen rond te hebben en vanaf 2022 alles gerealiseerd te hebben is onacceptabel en onmogelijk. Voor een vergunningentraject staat vaak een jaar of vier, die tijd is er helemaal niet. Daarnaast verwacht ik dat als alle veehouderijen op zo’n korte termijn vergunningen gaan aanvragen de provincie dat helemaal niet aan kan.”

Laatste reacties

 • Maas1

  Waarom wordt de veehouderij sector er uitgelicht m.b.t.stikstof depositie en de overige economische sectoren in dit land niet,sterker nog de snelheid van het wegverkeer omhoog en zoveel mogelijk vliegbewegingen.Stikstofdepositie speelt geen enkele rol het wordt enkel in gezet als instrument om de veehouderij en de veehouders te decimeren. Goede zaak om naar de rechter te stappen aanpakken dat EcoNostra monster.

 • besterd1

  Als op dit moment 25% van de bedrijven duurzaam zijn
  en door dit boeren-uitroei beleid over vijf jaar de helft van de bedrijven verdwenen zijn, kunnen van Hout en Spierings toch maar mooi zeggen, dat het aantal duurzame bedrijven verdubbeld is.

 • farmerbn

  Brabant heeft de luxe om een flink aantal boeren te doen verdwijnen. De economie draait als nooit tevoren en bv ASML maakt 1.2 miljard winst. Dat is 1200 miljoen euro! Al die boeren die ze willen wegsaneren leveren de Staat en ook Brabant niks op aan winstbelasting enz. Wel stinken ze en geven ze overlast. Net als koeien die niks opleveren en weggedaan worden door melkveehouders, worden boeren die niks opleveren ook weggedaan door de overheid. Dat is allemaal te begrijpen maar de ZLTO moet zich inzetten om de huid van die boeren zo duur mogelijk te verkopen. Dat kan door te rechten en proberen om een warme sanering te krijgen.

 • Maas1

  Wat een triest en droevig land dat men zelfs op deze site niet meer begrijpt hoeveel de agrarische sector aan de schatkist bijdraagt. Het meest pijnlijke is wel dat men de boeren als lastig en overbodig ziet,men zich niet eens meer bewust is waarvoor er überhaupt boeren zijn.

 • koestal

  De landbouw gaat aan vlijt ten onder,hard werken wordt gestraft.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.