Home

Nieuws 1 reactie

Uitspraak RvS zorgt voor grotere groep bezwaarmakers

Het kan niet door de beugel om bezwaarmakers als ‘niet-belanghebbende’ te beoordelen omdat ze verder dan een bepaalde afstand wonen tot bijvoorbeeld een mestbassin of stal.

Dat is de conclusie van een uitspraak van de Raad van State over een mestbassin in de gemeente Mechelen (Limburg).

Door deze uitspraak kunnen gemeenten – die de afstanden bepalen – niet meer strakke grenzen stellen aan wie belanghebbende is. Dat zal voor ieder individueel geval moeten worden bepaald.

Wel last van mestbassin ondanks grotere afstand

In een eerdere tussenuitspraak in 2016 had de rechtbank Limburg de gemeente Mechelen verweten dat ze niet hadden aangegeven op welke afstand nog sprake is van geuroverlast vanwege het betreffende mestbassin. Vervolgens heeft het college besloten zes bezwaarmakers die verder dan 250 meter van het mestbassin wonen niet als belanghebbende aan te merken. De rechtbank kon zich in de einduitspraak vinden.

De zes bezwaarmakers maakten vervolgens hiertegen bezwaar bij RvS omdat ze in hun ogen wel degelijk last hebben van het mestbassin.

Factoren als geur, geluid, zicht en uitstoot

Volgens de RvS kunnen milieugevolgen niet puur op basis van een afstandseis worden genormeerd. Uitgangspunt is dat degene die de gevolgen ondervindt van een activiteit in beginsel belanghebbende is. Maar die gevolgen moeten wel iets voorstellen, aldus de RvS. Daarom wordt het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ gehanteerd als correctie op het uitgangspunt.

Dat criterium ontbreekt als de gevolgen van de activiteit voor de woon-, leef- of bedrijfssituatie van betrokkene zo gering zijn dat een persoonlijk belang van de bezwaarmaker ontbreekt. Daarbij spelen de factoren afstand tot, zicht op, planologische uitstraling van en milieugevolgen (zoals geur, geluid, licht, trilling, emissie, risico) van de activiteit een rol. Ook aard, intensiteit en frequentie van de feitelijke gevolgen kunnen van belang zijn.

Hinder niet continu maar wel regelmatig

Volgens de RvS is het in deze zaak van het mestbassin van belang dat de geurhinder zich met name voordoet als het mestbassin net gevuld is en de wind in de richting van de betreffende woningen staat, dat het niet continu stinkt, maar wel regelmatig en dat de geur van mest meestal als penetrant wordt ervaren. Dus de omwonenden die verder dan 250 meter van het mestbassin wonen ervaren wel degelijk de gevolgen daarvan en zijn dus wel belanghebbende, stelt de RvS.

Van de gemeente wordt in vervolg meer vooronderzoek gevraagd wie daadwerkelijk belanghebbende is in een zaak.
De uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd.

Eén reactie

  • farmerbn

    Mooi voer voor een advocaat. Regelmatig wil zeggen met regelmaat dus bv elke week of elke maand. Geregeld betekent zo nu en dan. De boer met het mestbassin moet dus met verschillende tussenposen geurhinder maken zodat hij legaal blijft.

Of registreer je om te kunnen reageren.