Home

Nieuws

Rechter: EZ moet gegevens afzet middelen publiceren

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) moet gedetailleerde gegevens verzamelen over de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland, en deze publiceren.

De Rechtbank Amsterdam heeft Greenpeace in het gelijk gesteld in een zaak tegen het ministerie van EZ. Greenpeace had bij het ministerie een verzoek ingediend om verkoopgegevens van middelen in Nederland openbaar te maken over de periode 2010 tot 2014, maar het ministerie weigerde dat grotendeels.

Voor Greenpeace zijn deze cijfers een belangrijke indicatie voor de werkelijke emissie van middelen. De cijfers van statistiekbureau CBS zijn volgens Greenpeace onvolledig.

Indicatie voor emissie

De rechter ging voorbij aan de argumenten van het ministerie en weegt het belang van het milieu hoger. De verkoopgegevens zijn een bruikbare indicatie voor de emissie van middelen in Nederland, oordeelt de rechter. Het ministerie stelde juist dat een deel van de middelen in kassen wordt ingezet of als voorraad wordt aangehouden, en daardoor niet in het milieu terechtkomt. De rechter heeft dat argument terzijde geschoven.

De rechtbank oordeelt dat het ministerie de taak heeft gedetailleerde gegevens te verzamelen over de verkoop. Nu ontvangt het ministerie van Nefyto, de brancheorganistatie voor producenten van gewasbeschermingsmiddelen, alleen informatie over gezamenlijke afzet in kilo’s per werkzame stof. Het ministerie beschikt daardoor nu niet over verkoopvolumes per gewasbeschermingsmiddel.

Verkoopgegevens

Een deel van de gegevens is overigens door Greenpeace zelf openbaar gemaakt, maar de rechter legt het ministerie nu op om meer gegevens te verstrekken aan Greenpeace. Daarnaast moet het ministerie gedetailleerdere verkoopgegevens verzamelen met verkoopvolumes per middel, en een nieuw besluit nemen over publicatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.