Home

Nieuws

Rechtbank veegt omgevingsvergunning Mace van tafel

Provincie Noord-Brabant moet haar huiswerk overdoen. Binnen 3 maanden wil Rechtbank Oost-Brabant een aangepaste omgevingsvergunning voor de geplande mestverwerkingsinstallatie van mestafzetcoöperatie Mace in Oss.

De rechtbank oordeelt uiterst kritisch over de huidige omgevingsvergunning. Het gaat hier niet zomaar om een mestverwerkingsinstallatie, maar om de grootste in Noord-Brabant, met een omvang die veel groter is dan waar de laatste jaren over geprocedeerd is, aldus de rechtbank. Daarom mag de provincie geen risico’s nemen of uitgaan van de meest rooskleurige verwachtingen als het gaat om rendement. Dat heeft Noord-Brabant wel gedaan.

Geurhinder

Weliswaar is een geuremissienorm in een doelvoorschrift opgesteld voor de installatie, maar dat acht de rechtbank onvoldoende. De kans op grote geuroverlast als de installatie toch niet kan voldoen aan het doelvoorschrift, is te groot. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het biofilter in de luchtwasser veel te klein is.

Volgens de rechtbank heeft de provincie het besluit onvoldoende zorgvuldig voorbereid. Ook had Noord-Brabant zich vooraf moeten afvragen of een milieueffectrapportage (MER) had moeten worden opgesteld, want dat kan niet tijdens of na de vergunningverlening, aldus de rechtbank.

Maatschappelijke onrust

Na alle commotie en het grote aantal bezwaarmakers vraagt de rechtbank zich af of een mestverwerkingsinstallatie van deze grootte wel door de maatschappij wordt geaccepteerd. Alleen door een transparante en overzichtelijke besluitvorming kan de provincie de maatschappelijke onrust wegnemen, aldus de rechtbank.

De rechtbank wil in een nieuwe aanvraag duidelijke voorschriften zien om de geurhinder van het bedrijf te beperken.

Of registreer je om te kunnen reageren.