Home

Nieuws 2 reacties

Overijssel moet voor deel ganzenafschot opnieuw besluiten

De provincie Overijssel moet nieuwe besluiten nemen over ganzenafschot in enkele Natura-2000 gebieden. De Raad van State heeft dat op 23 augustus uitgesproken in een procedure die was aangespannen door de Nederlandse Vogelbescherming.

Volgens de provincie blijft de bestrijding van schade door ganzen in landbouwgebieden echter mogelijk. De provincie raamt die schade jaarlijks op meer dan een half miljoen euro.

Overijssel heeft voor de schadebestrijding ontheffing verleend op grond van de Flora- en faunawet. Dat is in het overgrote deel van de provincie voldoende om jaarrond schade te bestrijden door ganzen te verjagen van schadegevoelige percelen.

Nader onderzoek nodig

Overijssel moet nu wel nader onderzoek doen naar de afschot van ganzen in en rond enkele Natura2000-gebieden in Overijssel. Het betreft Engbertsdijksvenen, Zwarte Meer, Ketelmeer&Vossemeer, Weeribben Wieden, Uiterwaarden IJssel en Zwarte Water en Vecht. Voor de laatste twee gebieden geldt dat moet worden gekeken naar de gevolgen van schadebestrijding voor de instandhouding van de Kolgans gedurende de winterperiode.

Voor de andere Natura2000-gebieden geldt dat de schadebestrijding zoals die tot nog toe plaatsvond kan blijven bestaan, maar voor het vergunnen van nieuwe locaties voor schadebestrijding is nader onderzoek noodzakelijk.

Laatste reacties

 • Gijs Gans

  De Provincie Overijssel is op 26 punten in het gelijk gesteld door de raad van state .
  Slecht op 2 punten moeten ze nader onderzoek doen binnen een half jaar.


  Voor Overijssel geld dat schadebestrijding gewoon door kan gaan.
  Dus hier uit blijkt dat Overijssel wederom de boel goed had onderbouwt.
  Hulde aan het college Van Overijsel .
  Die gewoon wet en regelgeving hebben toegepast niet meer en niet minder. • koestal

  Ze hebben in Den Haag geen ganzen gezien

Of registreer je om te kunnen reageren.