Home

Nieuws 2 reacties

Melkveehouders op zand verminderen nitraatuitstoot

Melkveehouders in het project Boeren voor Drinkwater zijn erin geslaagd de kwaliteit van het grondwater in hun omgeving sterk te verbeteren.

De boeren in de meest kwetsbare zandgebieden in Overijssel zullen binnen afzienbare tijd kunnen voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water, verwachten provincie Overijssel, Waterbedrijf Vitens, Wageningen UR, Royal HaskoningDHV, adviesbureau Countus en Stichting Stimuland.

Nitraatoverschot en -concentratie verlaagd

Over de resultaten van het project is gepubliceerd op de website van H2O. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de boeren het nitraatoverschot per hectare wisten te verlagen van 142 kg/ha in 2012 tot 94 kg/ha. Tegelijkertijd daalde de nitraatconcentratie van 90 naar 75 mg/l. De doelstelling van 50 mg/l is nog niet bereikt.

De resultaten lijken tegenstrijdig met het geluid dat drinkwaterbedrijven eerder in de Tweede Kamer afgaven. Toen was sprake van vervuiling van tientallen winlocaties van waterbedrijven in Oost- en Zuid-Nederland.

De deelnemende melkveehouders hebben gebruikgemaakt van de KringloopWijzer om hun stikstofuitstoot naar het grondwater te verminderen.

Resultaten nog niet voldoende

Overigens zijn de geconstateerde resultaten nog niet voldoende om de drinkwaterwinning in de intrekgebieden veilig te stellen. Daarvoor zullen meer boeren mee moeten doen. Boeren zouden niet met forfaitaire normen moeten worden afgerekend, maar dat uitspoeling op bedrijfsniveau moet worden afgerekend, meent Cors van de Brink van Royal HaskoningDHV.

Laatste reacties

 • alco1

  Weet je.
  Ik zou wel eens van allerlei verschillende gronden. Grasland, maisland, ander akkerbouw, veen, zand, klei, natuur, tien grondmonster in willen sturen.
  En dan reikhalzend uitzien naar de resultaten van het nitraat gehalte.

 • veldzicht

  Wat je ook doet het haalt allemaal niks uit,ze hebben toch wel wat te zxxken.
  het liefst schoppen die actiegroepen en linkse politiek de hele veehouderij het land uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.