Home

Nieuws 1 reactie

Grondbezit BBL verder omlaag

Het grondbezit van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) is in 2016 opnieuw fors gedaald.

Eind 2016 had BBL nog bijna 9.700 hectare op de balans staan. In 2015 stond nog in totaal 14.554 hectare in de boeken van BBL. Van de grond per eind 2016 is 7.077 hectare feitelijk al toebedeeld aan de provincies in verband met de decentralisatie van het natuurbeleid en de opheffing van de Dienst Landelijk Gebied. Dat blijkt uit het jaarverslag van BBL dat staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken naar de Tweede kamer heeft gestuurd.

Overdracht moet klaar zijn in 2020

Van de 7.077 hectare die eind 2016 nog aan de provincies moet worden overgedragen, is 2.172 hectare bestemd voor Gelderland en 1.143 gaat naar Noord-Brabant. Naar Zuid-Holland moet nog ruim 1.000 hectare overgedragen worden. In 2020 moet de overdracht naar de provincies zijn afgerond. Deze overdracht zijn het gevolg van afspraken tussen het Rijk en de provincies in september 2013. In die zogenoemde Bestuursovereenkomst grond is afgesproken dat in totaal 8.000 hectare overgaat van Rijk naar provincies.

Overdracht naar opdrachtgevers

BBL had eind 2016 nog 2.245 hectare in bezit voor rijksopdrachten van Economische Zaken tegen 3.390 eind 2015. Het gaat daarbij onder meer om ruim 400 hectare voor bufferzones, 975 hectare voor natuurontwikkeling in het rivierengebied en nog eens 426 hectare in het kader van Ruimte voor de rivier. Ook deze grondpositie wordt binnen enkele jaren afgebouwd naar nul door overdracht naar opdrachtgevers. Verder had BBL nog 162 hectare in bezit voor het Natuurpakket Westerschelde en ruim 200 hectare losse pachtgrond.

De voormalige BBL-organisatie is inmiddels opgenomen in RVO.nl. Het is de bedoeling dat in 2019 BBL de werkzaamheden kan beëindigen dan wel overdragen.

Eén reactie

  • agro1

    sjonge.....

Of registreer je om te kunnen reageren.