Home

Nieuws

€ 1,5 miljard nettowinst voor Rabobank in eerste helft 2017

Rabobank heeft in de eerste helft van dit jaar de nettowinst met 52% zien stijgen tot € 1.516 miljoen. Dezelfde periode in 2016 sloot de bank af met een nettowinst van € 997 miljoen.

Een duidelijk tevreden Rabobank-CEO, Wiebe Draijer, liet dat tijdens de perspresentatie van de halfjaarcijfers weten. Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór belastingen steeg met 12% tot € 2.276 miljoen, in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Het rendement op geïnvesteerd vermogen steeg ten opzichte van de eerste helft van 2016 van 5,4% tot 7,8%.

Bijna een kwart van alle kredieten van de bank gaat naar de food & agri-sector. Niet zonder trots laat de bank weten met een marktaandeel van 85% in de food & agri-sector in Nederland duidelijk marktleider te zijn.

Kosten kredietverliezen zeer laag

Volgens de Rabobank-topman heeft de bank bij deze winststijging voor een belangrijk deel kunnen meeliften op de gunstige economische ontwikkeling in Nederland. Een gevolg hiervan was onder andere dat er zeer lage kosten op kredietverliezen waren. Dankzij gunstige economische ontwikkelingen in Nederland waren de kosten kredietverliezen zeer laag. Per saldo was er zelfs sprake van een vrijval van € 67 miljoen.

De wereldwijde kredietverlening van alle klanten is in een jaar tijd met bijna € 10 miljard gedaald. In de eerste helft van 2016 stond er in totaal ruim € 427 miljard uit aan kredieten. Een jaar later is dat gedaald naar een kleine € 417 miljard. Een belangrijke oorzaak van deze daling zijn de wisselkoerseffecten, volgens de bank.

Kredietverlening in food & agri-sector gestegen

De kredietverlening in de food & agri-sector steeg over diezelfde periode nog wel. Van ruim € 98 miljard in de eerste helft van 2016, naar ruim € 100 miljard halverwege 2017. Overigens is dat wel bijna € 2 miljard minder dan eind 2016; toen noteerde de Rabobank ruim € 102 miljard aan agrarische kredieten, een daling van 1,7% in een half jaar tijd.

Van de ruim € 100 miljard aan agrarische kredieten die de Rabobank in totaal heeft uitstaan, staat meer dan een derde uit in Nederland. Ruim € 37 miljard zit in de Nederlandse food & agri-portefeuille van de bank. Buiten Nederland staat een kleine € 63 miljard aan food & agri-kredieten uit.

Belang van agrarische sector

Draijer benadrukt het belang van de agrarische sector voor zijn bank. “We zijn er trots op dat de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO) de Rabobank Foundation de Jacques Diouf Award heeft toegekend voor haar jarenlange technische en financiële ondersteuning van kleine coöperatieve boerenbedrijven over de hele wereld.

Dichterbij huis stimuleren we, samen met KPMG en MVO Nederland, ondernemers om actieplannen op te stellen om de circulaire economie verder vorm te geven. Met FoodBytes! kwamen wij ook in de eerste helft van 2017 de meest innovatieve concepten in de food & agri-sector op het spoor, die wij koppelen aan verschaffers van kapitaal dat nodig is om ze op de markt te introduceren.”

‘Bijdragen aan oplossing wereldvoedselprobleem’

De bank ziet het als haar taak om ook bij te dragen aan de wereldvoedselproblematiek, laat Draijer bij de presentatie van de halfjaarcijfers weten. “De Rabobank zal zich met extra kracht ontwikkelen en de aanpassingen doorvoeren die nodig zijn om succesvol bij te dragen aan welvaart en welzijn in Nederland, en aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem.”

Of registreer je om te kunnen reageren.