Home

Nieuws

WTO-voorstellen voor limiet op landbouwsubsidies

Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Paraguay willen dat binnen de WTO vaste plafonds voor het verstrekken van handelverstorende landbouwsubsidies worden ingevoerd. Dus geen plafonds die neerkomen op een percentage van de productiewaarde in een land, maar vaste bedragen.

Dus geen plafonds die neerkomen op een percentage van de productiewaarde in een land, maar vaste bedragen. China en India willen daarentegen dat ontwikkelingslanden meer mogelijkheden tot subsidiëring krijgen.

Afgelopen week spraken WTO-lidstaten over landbouwsubsidies, met als doel in december bij een ministeriële conferentie tot een nieuwe systematiek te komen. Eerder zetten de EU en Brazilië samen de toon met een voorstel dat erop neerkomt dat landen een bepaald percentage van hun productiewaarde aan subsidies mogen verstrekken. Op dit moment zijn per land verschillende maxima in gebruik.

EU mag het meeste aan subsidies verstrekken

De EU heeft wat te verdedigen: van alle lidstaten mag de EU verreweg het meeste aan subsidies verstrekken. Omdat de productiewaarde in de EU zeer hoog ligt, is een systeem waarbij een percentage wordt gehanteerd relatief voordelig. Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Paraguay vinden een dergelijk systeem onwenselijk, omdat steeds weer opnieuw de productiewaarde moet worden berekend. Ze vinden dat een systeem met vaste plafonds ‘transparantie en zekerheid’ verschaft.

China en India stellen vast dat de meeste ontwikkelingslanden momenteel maar heel beperkt landbouwsubsidies mogen verstrekken, omdat voor hen de toetredingsvoorwaarden minder gunstig zijn geweest dan voor de sterke economieën die ooit de WTO begonnen. De G10-groep van landen die de landbouw zwaar subsidiëren vindt onder leiding van Zwitserland dat het EU/Brazilië-plan te veel uitgaat van omzetten en daarmee te weinig ruimte biedt aan landen die een landbouw met grote professionele en kleinere bedrijven voorstaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.