Home

Nieuws 1 reactielaatste update:14 jul 2017

Verpachters willen toch verder onderhandelen

De Federatie Particulier Grondbezit heeft alle pachtpartijen uitgenodigd voor oplossing conflict.

De verpachters zijn het niet eens met bemiddelaar Sicko Heldoorn. Die concludeerde na een half jaar praten dat verder onderhandelen over een nieuw pachtstelsel geen zin heeft, en legt de bal bij de politiek. Directeur Berend Pastoor van de Federatie voor Particulier Grondbezit (FPG) pleit voor een laatste kans voor het zogeheten eindakkoord van Spelderholt. De FPG heeft de partijen uitgenodigd om nog deze zomer inhoudelijk verder te praten.

Overgangsrecht

“Heldoorn heeft alle partijen afzonderlijk gesproken, maar we zaten pas samen aan tafel toen hij zijn eindrapport al klaar had”, aldus Pastoor. “Daardoor heeft het gesprek een jaar stilgestaan. Terwijl we het op verschillende punten wel eens zouden kunnen worden.” Volgens Pastoor kunnen pachters en verpachters elkaar vinden op een punt als de indexatie van en schommelingen in pachtprijzen. Ook het onderwerp ‘duurzaam bodembeheer’, dat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling komt, biedt voor alle partijen genoeg aanknopingspunten, is zijn inschatting. Zelfs de heikele punten overgangsrecht en vrije prijsvorming zijn volgens hem niet onoplosbaar.

‘Bij mij overheerst het gevoel dat we heel dicht bij elkaar zijn’.

LTO: laatste woord aan politiek

LTO-onderhandelaar Arnold Michielsen beaamt Pastoors inschatting dat de partijen het eens kunnen worden over open einden. Maar in tegenstelling tot de FPG onderschrijft hij wel Heldoorns conclusie dat de partijen er niet helemaal uit zullen komen en dat het laatste woord aan de politiek is. Hij hoopt dat in onderling overleg zo veel mogelijk bouwstenen voor een nieuw stelsel gemaakt kunnen worden. Michielsen: “Bij mij overheerst het gevoel dat we heel dicht bij elkaar zijn.” Hij noemt als oplosbare ‘open einden’ de door pachters gewenste relatie tussen het opbrengend vermogen van de grond en de kwaliteitseisen voor grondbeheer. Ook over het weer introduceren van de AOW-leeftijd als beëindigingsgrond is volgens hem geen verschil van mening.

Relatie opbrengend vermogen

Voorzitter Piet van der Eijk van pachtersbond BLHB benadrukt in een opiniebijdrage dat bij alle pachtvormen de pachtprijs een relatie met het opbrengend vermogen moet hebben en dat de pachtprijs van flexibele pacht beperkt moet worden. De BLHB heeft daar zelf een alternatief voorstel voor gedaan. Van der Eijk betreurt het dat andere partijen hier niet over willen praten. De BLHB gaat wel in op de uitnodiging van FPG, maar Van der Eijk benadrukt dat het niet alleen moet gaan over ‘open eindjes’, maar ook over het belangrijkste punt van allemaal: beperking van de flexibele pacht.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Eén reactie

  • koestal

    Geld op de bank zetten levert nu heel weinig op,op dit moment is er vraag naar landbouwgrond omdat de pacht behoorlijk is.

Of registreer je om te kunnen reageren.