Home

Nieuws

Topsectoren: te weinig grensverleggende visies

Het Topsectorenbeleid levert vooralsnog te weinig grensverleggende visies op over onder meer voedselvoorziening, energie en milieuvraagstukken.

De Topsectoren zijn ook nauwelijks in staat partijen als wegbereider van innovaties te mobiliseren. Dat blijkt uit een evaluatie die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. In de evaluatie staat ook dat de Topsectoren onvoldoende geld uit de markt weten te halen. Ze steunen structureel sterk op publieke middelen. Deels is dat inherent aan de structuur. Het gaat goeddeels om precompetitief onderzoek en partijen laten soms graag andere bedrijven de kastanjes uit het vuur halen.

Sectoren sterker maken

Het Topsectorenbeleid is zes jaar geleden ingezet. Doel was sterke sectoren nog sterker te maken, door het bedrijfsleven, onderzoek- en onderwijs en de overheid samen te laten werken in innovatieprogramma’s. Deels was het beleid een poging om met minder geld meer te bereiken, want de overheid zat destijds middenin bezuinigingen. Jaarlijks stelt de overheid € 1 miljard ter beschikking voor de Topsectoren. Twee van de negen Topsectoren zijn agrarisch: de Topsector Agri- en Food en de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Export binnen landbouw

De onderzoekers van Dialogic die de evaluatie schreven, zien ook voordelen. De Topsectorenaanpak heeft bijgedragen aan het meer vraaggericht inzetten van onderzoek. De aanpak helpt ook het overzicht bewaren, vooral in gefragmenteerde sectoren zoals de land- en tuinbouw, die goeddeel uit veel kleine en middelgrote bedrijven bestaat.

Ook valt Dialogic op dat bijvoorbeeld de landbouw binnen het beleid sterk de export in het vizier houdt.

Of registreer je om te kunnen reageren.