Home

[Missing text /esp/article/type/news for nl]

NVWA: tracering bijproducten niet op orde

Bij 8 van de 23 onderzochte afnemers van producten met plantaardige bijproducten uit de levensmiddelenindustrie was de traceerbaarheid ervan in 2016 niet op orde.

Ook werden bij 62 geïnspecteerde oorsprongsbedrijven in totaal 19 overtredingen vastgesteld. Die overtredingen varieerden van het niet op orde hebben van de identificatie-traceerbaarheid, het ontbreken van een diervoederregistratie tot het opwaarderen van dier- tot levensmiddel (één keer). Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2016 heeft gedaan en dinsdag 18 juli bekend maakte. Of er ook boetes zijn uitgedeeld, kon de NVWA niet zeggen.

Nog geen boetes uitgedeeld

Boetes zijn vooralsnog niet uitgedeeld. Van de 19 overtredingen zijn er 11 met een schriftelijke waarschuwing afgedaan. De NVWA heeft daarnaast 7 keer een rapport van bevindingen opgesteld. Daartegen zijn de betrokken bedrijven in beroep gegaan. Zolang die procedure nog loopt, deelt de NVWA ook geen boetes uit. In één geval is de zaak nog in onderzoek. Dit betreft het opwaarderen van dier- tot levensmiddel.

Inspectie bij aardappelverwerkers en groentesnijderijen

De NVWA inspecteerde van de oorsprongsbedrijven onder meer aardappelverwerkers en groentesnijderijen en nam daarbij voorwaarden, bestemming, etikettering en registratie onder de loep. Bij de afnemers – diervoederbedrijven, afvalverwerkers, vergisters, handelsbedrijven, veehouderijbedrijven, fouragehandelaren en transporteurs – ging het vervolgens alleen om de traceerbaarheid.

Ook inspecties op vleesverwerkende bedrijven

De NVWA deed het onderzoek naar aanleiding van eerdere incidenten met diervoeders en zet het beleid op andere terreinen ook dit jaar voort. Dan worden onder meer vleesverwerkende bedrijven geïnspecteerd.

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]