Home

Nieuws

NAM moet bevingsschade boerderijen laten onderzoeken

De NAM moet aardbevingsschade aan zes monumentale boerderijen in Groningen laten onderzoeken.

Dat bepaalde de rechter in Assen woensdag. De boeren eisen complete schadeloosstelling, zij willen dat de NAM alle aardbevingsschade aan hun panden vergoedt.

€ 6 miljoen schade geclaimd

Zes boeren en bewoners van monumentale boerderijen in Groningen startten samen een bodemprocedure omdat ze er met de NAM en Centrum Veilig Wonen (CVW) al lange tijd niet uit komen over de schade aan hun door aardbevingen zwaar beschadigde panden. De boeren claimen gezamenlijk ruim € 6 miljoen.

Woensdag stonden twee van de boeren, familie Nijboer uit Slochteren en familie Bos uit Noordbroek, voor de rechter. Zij menen dat zij door de aardbevingen meer schade hebben geleden dan de NAM wil uitkeren.

Contra-expertises

Aangezien ze geen vertrouwen hebben in de schaderapporten die door de NAM zijn opgesteld, lieten ze zelf contra-expertises uitvoeren. De boeren willen dat de rechter het rapport van de contra-expertise hanteert. Onderzoekers die namens de NAM kwamen, lieten ze niet op de erven toe.

De rechter bepaalde dat de NAM op 1 november met een nieuw rapport moet komen over de schade aan alle zes boerderijen. Pas dan kan er over de schade worden onderhandeld. De eisende partij stemde daarmee in. De boeren moeten de onderzoekers van de NAM dus op hun erven toelaten. Het onderzoek namens de NAM wordt uitgevoerd door Royal Haskoning.

Boeren tevreden met uitkomst

De jurist van de boeren, Nette Kruzenga, geeft met deze uitkomst tevreden te zijn, aangezien er sinds 1 januari een nieuw wetsartikel geldt: de zogenaamde omgekeerde bewijslast, waardoor de NAM moet aantonen dat schade niet door gaswinning komt.

“Dit artikel geeft de mogelijkheid aan de tegenstander – in dit geval NAM – om zelf onderzoek te mogen doen naar de schade. Daar kunnen wij, en de rechter, niet om heen. De Tweede Kamer heeft hier geen voorwaarde aan gesteld.”

Rechter wil af van lange procedures

De rechter gaf aan te willen stoppen met lange procedures en wil daarom alle zes de boerderijen ineens onderzocht hebben, en niet nog eens twee boerderijen in november en januari nog twee, wanneer de zaken van de andere boeren gepland staan.

Als de rapporten er zijn, kan over de schade worden onderhandeld. De uitslag wordt verwacht over een maand of vier.

De woordvoerder van de NAM is benaderd voor een reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.