Home

Nieuws 1 reactie

Mestoorlog met Nedersaksen

De Duitse deelstaat Nedersaksen is niet van plan Nederlandse gehygiëniseerde dierlijke mest als dierlijk bijproduct en niet als afval te beschouwen.

Het conflict tussen Nederland en de Duitse deelstaat over de status van gehygiëniseerde dierlijke mest is niet tot een oplossing gekomen, ondanks een nadere uitleg van de Europese Commissie. In september volgt een rechtszaak.

Door de houding van Nedersaksen wordt de uitvoer van Nederlandse mest bemoeilijkt. Staatssecretaris Martijn van Dam schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij uitleg heeft gevraagd van de Europese Commissie over de uitleg van de Verordening dierlijke bijproducten en de Afvalstoffenverordening. Nederland vindt dat gehygiëniseerde dierlijke mest moet worden beschouwd als een dierlijk bijproduct. De Europese Commissie is het met de uitleg van Nederland eens, aldus Van Dam.

Geen beleidsverandering

Van Dam heeft de Brusselse uitleg gedeeld met de autoriteiten in Nedersaksen, maar die hebben aangegeven dat er geen verandering van beleid komt.

De kwestie is vorig jaar in de Tweede Kamer aan de orde gesteld onder andere naar aanleiding van problemen die transporteur Mestverwerking Friesland ondervond. Het bedrijf probeerde de Nedersaksische autoriteiten tot andere gedachten te brengen, maar dat leidde nergens toe. Het bedrijf zal de kwestie in september aanhangig maken bij de Duitse rechter. Directeur Jan Scherff van het bedrijf zegt dat hij daarin samen optrekt met de Nederlandse overheid.

Scherff zegt dat Nederlandse bedrijven problemen ondervinden bij de export van mest naar Nedersaksen, doordat ze hun provinciale en gemeentelijke verordeningen niet op orde hebben. Nedersaksen vraagt bij de invoer van mest om de vergunningen te overleggen. Wie dat niet kan, mag niet importeren, ook al heeft het bedrijf een erkenning van RVO.

Concurrentie van Duitse mest

In Duitsland is op 2 juni een nieuwe mestverordening (Düngeverordnung) van kracht geworden, waarin uitvoering wordt gegeven aan de Europese Nitraatrichtlijn. De regels betekenen onder andere dat het gebruik van stikstofhoudende mest in de landbouw wordt beperkt. Van Dam: “Dit kan ertoe leiden dat de Nederlandse mestexport meer concurrentie krijgt van Duitse mest. De vraag in Duitsland naar meststoffen van goede kwaliteit blijft echter bestaan.”

Op zich is Van Dam blij met de Duitse mestaanpak, omdat ‘het bijdraagt aan een gelijk speelveld binnen de Europese Unie en helpt de emissies vanuit agrarische bronnen naar grond- en oppervlaktewater te reduceren’.

Eén reactie

  • arink

    Ekoarink.
    De Saksen tegen de Franken.

Of registreer je om te kunnen reageren.