Home

Nieuws 17 reacties

LTO wil derogatie voor vijf gewassen

LTO wil vanaf 2018 derogatie voor vijf gewassen en niet meer de huidige derogatie voor bedrijven met minimaal 80% grasland.

Het gaat daarbij om:

 1. gras
 2. suikerbieten
 3. granen (met name wintertarwe)
 4. winterkoolzaad
 5. graszaadteelt voor Engels raaigras

Dat zegt Jaap van Wenum, voorzitter van LTO Akkerbouw. Hij zegt dat na het verschijnen van een Kamerbrief van staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam over de voortgang van het nieuwe mestbeleid voor de periode 2018-2021, het zogenoemde zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Andere gewassen dan gras nog doorrekenen

Van Wenum benadrukt dat het bij de wensen voor derogatie gaat om de inzet van LTO Nederland. Die moet gaan gelden voor de genoemde gewassen omdat ze efficiënt omgaan met stikstof.

Voor alleen grasland wordt gedacht aan een norm van 300 kilo stikstof uit dierlijke mest, bij de andere gewassen zal dat minder zijn. Dat moet volgens Van Wenum nog worden doorgerekend in Wageningen. “Eerst moeten we afspraken maken over het actieprogramma en dan gaan we de derogatie bespreken”, aldus Van Wenum.

“In het actieprogramma gaat het onder meer om de totale gebruiksnorm voor stikstof en fosfaat en daar is nog wel discussie over.” LTO wil dat meer bemest kan worden bij hogere opbrengsten.

Tegelijkertijd mag door aanpassing van de gebruiksnormen de landelijke plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat niet kleiner worden, benadrukt Leo Joosten, programmamanager zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn van LTO. Zo is sprake van een afname van landelijk 6 miljoen kilo fosfaat in eerdere doorrekeningen vanuit EZ en daar is LTO fel op tegen.

Bedrijfsniveau

In de huidige derogatie worden gekeken naar bedrijfsniveau en dat moet anders volgens de akkerbouwvoorman. “De huidige eis van 80% gras is lastig bij grondruil bijvoorbeeld. Het is ook niet te verkopen aan akkerbouwers dat akkerbouwgewassen op een melkveebedrijf wel met 250 kilo stikstof per hectare uit dierlijke mest bemest mogen worden, terwijl dat op een akkerbouwbedrijf 170 kilo is.”

LTO heeft goed gekeken naar Vlaanderen waar derogatie ook op gewasniveau is geregeld. “Het gesprek met EZ over derogatie is vorige week begonnen en we moeten ook nog zien hoe de Commissie reageert”, zegt Joosten. “We gooien in ieder geval geen oude schoenen weg voordat we nieuwe hebben.”

Niet ingewikkelder maar juist simpeler

Watermonsters nemen op bedrijfsniveau zoals in Vlaanderen ziet van Wenum daarbij niet zitten. “Het moet niet ingewikkeld worden, maar juist simpeler. Een berg aan voorwaarden heeft ook de huidige equivalente maatregelen in de weg gestaan. Boeren haken af als ze het nut van maatregelen niet zien. Brussel moet zich ook realiseren dat er wel draagvlak moet zijn.”

De brief van Van Dam en de maatregelen die daarin worden genoemd zijn volgens Joosten een tussenstap in de verdere onderhandelingen. Wat er nu nog niet instaat zijn concrete gebruiksnormen per grondsoort en gewas. “De hoogte van die normen en verdeling over grondsoorten zal ook bepalen of we af kunnen zien van de ruimere mestnormen via equivalente maatregelen.”

Zorg om krappe tijdschema

Bij LTO bestaat wel zorg om de voortgang en het krappe tijdschema. Volgens Van Wenum kunnen binnen een paar maanden knopen doorgehakt worden op de hoofdlijnen van het actieprogramma zodat de procedure verder kan.

“Voor onderdelen waar nog onderzoek nodig is, zoals het overgaan naar een ander systeem voor het beoordelen van de fosfaattoestand, kan ook 2020 als ingangsdatum opgenomen worden. Maar dergelijke onderdelen moeten er dan wel instaan. Zorgvuldigheid mag niet lijden onder haast”, aldus Van Wenum.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Deze doelstelling van LTO voor de komende derogatie-periode lijkt mij uitstekend. Als ze dit voor elkaar weten te krijgen ben ik tevreden.

 • a van Gerwen

  Maar dan ook de koppeling van minimaal
  80% grasland loslaten.

 • Bennie Stevelink

  Natuurlijk A de V, als derogatie per gewas wordt toegekend en niet meer per bedrijf zal de eis van 80% grasland verdwijnen.

 • schoonvelde

  We doen ons best! We hebben een goed verhaal met derogatie, maar dat geeft nog geen garanties.

 • H.vanHerwijnen

  Ben benieuwd, als LTO maar niet teveel noten op de zang heeft, zodat het hele geval derogatie in de prullebak verdwijnt.
  Heeft het fosfaatreductieplan ook geen zin gehad!

 • jeannettedekker1

  Straks is er weer te weinig grasland hebben we dat gezeik weer.

 • Trot

  is het niet zo dat het areaal grasland in Nederland gelijk moet blijven? ongeacht of er wel of geen derogatie is?

 • alco1

  Mest tekort????

 • m.en.mh.miedema

  Dan kun je de voederbieten ook wel op de lijst zetten. Opbrengsten de afgelopen 25 jaar van 125 tot 140 ton/ha, gewogen. (eenmaal zelfs 180 ton!) En dat is dan nog excl. het blad. Maar het zou al heel wat zijn als er meer dierlijke mest op grasland mag en de tarwe ook in aanmerking komt voor derogatie, eigen krachtvoerteelt!

 • kleinhofmeijer

  dan moet varkensmest ook onder de derogatie vallen en niet allen graasdiermest

 • Attie

  Goed plan, zou een opsteker voor LTO zijn.

 • Nick1983

  Met 300 kg N per ha hoef ik geen mest meer af te voeren. Als ze dat voor elkaar krijgen, zou ik er bijna over na gaan denken om LTO lid te worden :D

  Heb geen fosfaat overschot door veel fosfaat arme grond.

 • Piet Piraat

  Als ze dit klaar krijgen (en niet zo'n halfbakken variant) blijf ik lid.

 • Marco22

  Er komt geen nieuwe derogatie. To little to late.

 • a van Gerwen

  @nick, als je tegen de fosfaatnorm aanloopt heb je niets aan die 300 kg N.

 • Bennie Stevelink

  De fosfaatgrens biedt behoorlijk wat ruimte. Op de eerste plaats is het BEX-voordeel in fosfaat veel groter dan in stikstof. Ik heb op dit moment al 760 M3 afgevoerd. Op basis van stikstof moet er nog 186 M3 afgevoerd worden terwijl ik op basis van fosfaat al 80 M3 meer afgevoerd heb dan nodig.

  Wanneer de derogatie wordt verhoogt naar 300 kg N kan ik 337 M3 extra plaatsen op basis van stikstof. Als ik uitga van de huidige fosfaatgehaltes in mest zal ik die 337 M3 niet volledig kunnen plaatsen omdat ik dan wél tegen de grens van de fosfaatplaatsingsruimte aanloop. Echter, de voerleveranciers zijn het hele jaar al bezig de fosfaatgehaltes in mengvoer te verlagen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot lagere fosfaatgehaltes in mest waardoor ik die 337 M3 wel kan plaatsen. Kortom: 300 kg N per hectare grasland zou zeer welkom én bruikbaar zijn.

 • aardappelboer

  Laat ze eerst maar eens zorgend dat je de totale bemestingsruimte op mag vullen met dierlijke mest ipv 170 uit mest en de rest met kunstmest.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.