Home

Nieuws 12 reacties

‘Grote kans op schadevergoeding’

Brabantse veehouders maken een grote kans op schadevergoeding bij de rechter als ze bij de provincie claims indienen vanwege versnelde aanscherping van milieunormen en staldering.

Dat blijkt uit een ronde langs (agrarische) advocaten. Eerder lieten boerenorganisaties ZLTO en POV al weten dat ze na het provincieakkoord over de omstreden milieueisen naar de rechter zouden stappen.

Advocaat Theo Linssen is stellig. “Wat de provincie doet, is uitermate gekunsteld en kan juridisch gezien helemaal niet. Een Brabantse boer mag niet anders behandeld worden dan een boer uit een ander deel van het land. De provincie neemt dit besluit onder de noemers verduurzaming en volksgezondheid, maar een besluit had gewoon in de nationale omgevingswet moeten staan. Veehouders staan daarom sterk als ze naar de rechter stappen. De provincie stelt dat schade door dieren veroorzaakt wordt. Maar hoe ruim is dat geïnterpreteerd? Dat zoeken we uit.”

Meeste kans met procederen

Procederen tegen het plan om milieueisen voor stallen versneld aan te scherpen, is volgens advocaten het meest kansrijk. “Daar gaat bij de provincie het meeste mis, ook juridisch gezien”, zegt advocaat Franca Damen. “In Brabant is de aangenomen verordening op basis van de Wet natuurbescherming vastgesteld. Maar past dat binnen de bevoegdheid van de provincie en is dat correct gebeurd? Ik heb daar vraagtekens bij. Moet de veehouderij echt krimpen zodat andere sectoren ruimte krijgen om te kunnen groeien?”

Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Advocaat Paul Bodden ziet ook mogelijkheden. “Er ligt een aantal onderzoeken waaruit blijkt dat veehouders met deze plannen geen kant op kunnen. En rapporten van de provincie hierover zijn te globaal en geven gevolgen onvoldoende aan.” Bodden ziet een vergelijkbaar scenario als bij de groep van 51 melkveehouders die vanwege de problematiek rond de fosfaatregelgeving eerder dit jaar succesvol naar de rechter stapte. Al gaat staatssecretaris Van Dam hiertegen nog in beroep. “Daar liggen kansen.”

Bodden denkt dat de provincie de stalderingsplannen juridisch gezien beter dichtgetimmerd heeft, maar Damen ziet mogelijkheden. “Het probleem van de provincie – leegstand – wordt nu volledig op het bordje van boeren gelegd. Het is juridisch de vraag of dit binnen de wettelijke bevoegdheid van de provincie valt.”

Laatste reacties

 • Geloven jullie hetzelf ? De nertsenhouderij krijgt ook niks nul

 • g.g

  daar ziet er ook weer 1 brood in

 • Peerke1

  En dat allemaal zonder een enkel bewijs dat de gezondheid van de burger door de landbouw en niet door verkeer en of industrie en of buitenland en of nucleaire toestanden en of geluidtrillingen en ga zo maar door, wordt aangetast. De boer zelf heeft nergens last van.

 • Maas1

  @Peerke1Naar verluid zijn er ook onderzoeken gedaan in het buitenland naar de volksgezondheid rond veehouderijen, typisch is dat daar de omwonende over de linie gezonder sterker en vitaler zijn!
  In Nederland zul je dat nooit horen,natuurlijk niet het gegeven komt niet door het verkeer en de industrie natuurlijk niet …, dergelijke Nederlandse bevindingen hebben vaak meerdere factoren die lijden tot, je kunt nooit stellen dat de constatering(en) tot een specifieke bron lijd.
  Er zijn natuurlijk uitzonderingen waarbij dat wel het geval is!

 • bankivahoen

  idd Maas1 , zo is er een groot bevolkingsonderzoek in landkreis Vechta gedaan waaruit blijkt dat daar de gezondste Duitsers van het land wonen. Toevallig het meest veedichte gebied van dat land.

 • oorspronkelijk

  in beginsel moet er een saldo ontstaan
  we hebben staldering
  maar de saldering echte euro's
  kan uit heffing voor wat van ons wordt (geschonken)aan de rest van de economisch activiteit
  boeren onderling ruimte ruilen
  en de rest van de economische activiteiten souperen onze
  inspanningsverplichting op
  neutrale denker moet hier toch ook van schrikken

 • Mbmb

  Het gaat al lang niet meer om feiten maar om emotie. Let op, menig boer buiten Brabant denkt misschien: dat gaat mijn deur wel voorbij, maar reken daar niet op. Ok andere provvincies zullen dit soort maatregelen overwegen, misschien in andere maat. Het gaat er om dat de sector zeer ingrijpende maatregelen krijgt opgelegd langs " democratische weg". Dat is gewoon ijskoud saneren en dat past bij de emotie " weg met die boer". Voer voor advocaten, zeker, maar we zinken in korte tijd wel heel diep weg..

 • Maas1

  Als elke provincie zijn eigen regels gaat maken,dan kun je wel concluderen dat Nederland niet of onvoldoende wordt aangestuurd vanuit DenHaag.Je ziet het in de politiek weinige nemen de verantwoordelijkheid voor lands bestuur,de samenleving lijkt wel uit een te vallen in (splinter) groeperingen lijkt mij een verontrustende ontwikkeling.

 • Afspraken met B&W gelden niet bij de provincie ,(stoppersregeling) en afspraken met de prov. gelden niet bij Den Haag .T,is duidelijk dat we onderaan de voedselketen zitten als Boeren .t,Wordt tijd dat we de rug rechten, en onze tanden laten zien ,laten de bestuurders zelf maar naar de recher gaan , in de vergunningen liggen onze rechten en plichten vast .

 • Gat

  De gezondste kinderen zijn boerderij kinderen. Daarbij 8.3% generieke korting volgens v dam. Dus 8.3% minder ammoniak uitstoot. Met maatregelen werd 4/5% behaald. Dus voldoen de rundveehouders ruimschoots

 • Maas1

  Vooral de emissies van NH3 zijn sinds 1990 aanzienlijk gedaald, namelijk met 68%

  Aanvankelijk daalde de NH3-emissie vooral door de lagere stikstofuitscheiding van landbouwdieren en door het gebruik emissiearme toedieningstechnieken zoals mestinjectie in de landbouwbodems. Vanaf 2008 is het emissieniveau verder afgenomen door emissiearme huisvesting, meer export van mest, verbranding van pluimveemest en een verdere toename van emissiearme mesttoediening. Vooruitlopend op de afschaffing van het melkquotum in 2015 hebben veel melkveehouders al in 2014 hun productie uitgebreid. Door de grotere melkveestapel en de hogere stikstofgehalten van ruwvoer, nam in 2014 de ammoniakemissie toe ten opzichte van 2013. In 2015 is de emissie verder toegenomen en is 5 procent hoger dan in 2013.

  Bron: Rijksoverheid. • oorspronkelijk

  maas 1
  realistisch deze publicatie
  beter dan ontkennen
  nu alle in en outs van mogelijke oorzaken
  al eerder is de menselijke factor en tijdstip van uitrijden een plus of een min op de emissie
  dit uitbannen heeft te maken planning of euro's
  de beweiding die stijgt kan een bijdrage leveren
  samen kunnen we misschien de critici om de oren slaan

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.