Home

Nieuws

Geen moratorium op bouw geitenstallen

Een moratorium op de bouw en uitbreiding van geitenstallen is wat betreft de Tweede kamer niet aan de orde.

Een motie van Femke Merel Arissen (Partij voor de Dieren) en Atje Kuiken (PvdA), waarin werd opgeroepen tot het instellen van een moratorium, werd verworpen.

Aanleiding voor de oproep is het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waaruit blijkt dat omwonenden van geitenbedrijven meer longontsteking hebben dan mensen die niet in de buurt van geitenstallen wonen. Volgens de motie mag de bevolking niet extra worden blootgesteld aan gezondheidsrisico’s door geitenstallen. De motie kreeg alleen steun van PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50Plus.

Verworpen moties

Een motie van Arissen om de steun voor de stichting Q-support voort te zetten, werd tegengehouden door een kleine meerderheid van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP. Een wetswijziging om € 1 miljoen uit te trekken op de VWS-begroting om het werk van de stichting Q-support voort te zetten, kreeg de steun van de gehele Tweede Kamer. Een voorstel van de SP, om daarvoor € 2 miljoen uit te trekken, werd verworpen.

Een motie van de Partij voor de Dieren om financiële compensatie te regelen voor Q-koortspatiënten sneuvelde.

Of registreer je om te kunnen reageren.