Home

Nieuws 2 reacties

GS Brabant: leeftijd huisvestingssysteem stal leidend

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant lijken in hun plannen om te komen tot een duurzame veehouderij toch rekening te houden met reeds gedane investeringen in huisvestingssystemen in stallen.

In eerst instantie bleek uit de plannen van Gedeputeerde Staten (GS) dat alle stallen die niet voldoen aan het Besluit emmissiearme huisvesting voor 2020 aangepast zouden moeten zijn. Stallen die wel voldoen aan het genoemde Besluit zouden uiterlijk in 2022 aangepast moeten zijn.

Dat toch de leeftijd van het huisvestingssysteem leidend is, bleek uit het antwoord van milieugedeputeerde Johan van den Hout op een vraag van D66-statenlid Arend Meijer tijdens het overleg tussen Provinciale Staten (PS) en GS over de plannen om versneld tot verduurzaming van de veehouderij te komen. Uit die vraag bleek overigens wel dat het PS ook niet helemaal duidelijk is wanneer boeren hun stallen nu wel of niet moeten aanpassen. Meijer: “Als een ondernemer in 2012 een nieuwe varkensstal heeft gerealiseerd, heeft hij dan vijftien jaar de tijd voor een volgende investering of moet hij al eerder aan de gang?”

Economisch investeringsritme

Volgens Van den Hout hoeft de ondernemer uit het voorbeeld van Meijer niet al voor 2022 opnieuw zijn stalsysteem aan te passen. Van den Hout: “We sluiten aan bij het economisch investeringsritme. Aanpassen hoeft dan dus niet in 2022 maar als de vergunning voor dat huisvestingssysteem vijftien jaar oud is. Het gaat trouwens altijd over het huisvestingssysteem en niet over de stal.” Voor een huisvestingssysteem voor rundvee geldt een termijn van twintig jaar in de GS-plannen.

Milieugedeputeerde Johan van den Hout geeft aan dat GS zich aansluit bij het economisch investeringsritme.
Milieugedeputeerde Johan van den Hout geeft aan dat GS zich aansluit bij het economisch investeringsritme.

Omdat GS zich waarschijnlijk al voor de bijeenkomst met PS realiseerde dat de onduidelijkheid over dit onderdeel van hun plannen groot is, werd ter plekke een stroomschema (zie onderaan dit artikel, in PDF) gepresenteerd waaruit moet blijken dat de leeftijd van een stalsysteem leidend is voor het moment waarop een stal opnieuw aangepast moet worden.

Janus Scheepers (ZLTO): ‘Wij denken dat GS toch wat mist veroorzaakt heeft’

ZLTO wantrouwt uitleg Van den Hout

Janus Scheepers, portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling bij ZLTO, is allerminst overtuigt van de uitleg van Van den Hout. Scheepers: “We zijn het uitgereikte stroomschema met onze expert aan het doornemen en wij denken dat GS toch wat mist veroorzaakt heeft. Dit gaat namelijk alleen op als er een vergunning verleend is. Maar niet voor alle verbeteringen is een vergunning nodig. Als tussentijds een aanpassing of verbetering is geweest aan een huisvestingssysteem waar geen vergunning voor nodig was, telt dat dus niet mee en moet je wel snel je stal aanpassen. Vooral in de varkenshouderij ken ik vele voorbeelden van aanpassingen die gedaan zijn binnen de geldende vergunning en die dus nu niet meetellen in het rekenmodel van GS.

‘Onhaalbare, onzinnige voorstellen’

ZLTO beraadt zich nog over de te nemen stappen. “We kijken momenteel naar al die onhaalbare, onzinnige voorstellen van GS. En we doen vooral een beroep op de politiek om niet van alles van bovenaf op te leggen maar met ons in overleg te gaan. Het investeren in nieuwe stalsystemen moet op zo’n manier gebeuren dat boeren het nog enigszins kunnen bijhouden. Daar kan best een stroomversnelling in zitten, maar aanpassen van de stallen binnen nu een een paar jaar kan geen enkel bedrijf trekken.”

Laatste reacties

  • vandenbrand

    dat economische investerings cq wegwerp ritme geldt niet voor de agrarische sector alleen voor overheden en banken die regelmatig wat luxer willen

  • Tinus1

    wanneer wordt er geld verdiend? Als de stal of machine netjes bijgehouden wordt en na 15 jaar nog goed gebruikt kan worden: gebruikelijk op de meeste agrarische bedrijven. Door zuinig te zijn kunnen we geld verdienen, die door geld over de balk te smijten.

Of registreer je om te kunnen reageren.