Home

Nieuws 1 reactie

FAO en Oeso: lage wereldvoedselprijzen tot 2026

De groei in biobrandstoffenproductie ligt in de periode 2017-2026 bijna 5 keer zo laag als in de 10 jaar ervoor, blijkt uit een prognose van FAO en Oeso. Verder blijven de mondiale voedselprijzen nog jaren laag, zo is de verwachting.

De vraag naar voedsel in opkomende economieën stijgt minder snel en biobrandstoffenbeleid heeft een verminderd effect op markten. Dat verwachten de VN-voedselkoepel FAO en de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Ter illustratie: de biobrandstoffenproductie neemt tot 2026 naar verwachting met 17% toe. In de afgelopen 10 jaar was dat nog 90%. Die 2 redenen zorgen ervoor dat de mondiale voedselprijzen de komende 10 jaar laag blijven in vergelijking tot voorgaande jaren met hoge prijzen. Dat is tenminste de verwachting van Oeso en FAO in een landbouwprognose voor 2017-2026.

Mondiale graanvoorraad afgelopen 10 jaar flink aangevuld

Daarbij komt dat de mondiale graanvoorraad in de afgelopen 10 jaar weer flink aangevuld is. Gecombineerd met de zeer ruime voorraden van andere grondstoffen zorgt dit dat er weinig rek in de mondiale voedselprijzen zit. Sterker nog: die zitten bijna weer op het niveau van voor de voedselprijscrisis in 2007-2008, aldus Oeso en FAO.

Consumptiegroei

Het rapport stelt dat de vraag naar voedsel alleen toeneemt in de minst ontwikkelde landen. De consumptiegroei tot 2026 zal grotendeels plaatsvinden bij plantaardige oliën, suiker en zuivelproducten. Qua zuivel zal India een grote slokop zijn. Tot 2026 zal 42% van de mondiale melkproductiegroei voor rekening van het Aziatische land komen. De groei in de vraag naar vlees zal naar verwachting afnemen.

De toekomstige productiegroei van de verschillende gewassen zal vooral plaatsvinden door hogere hectareopbrengsten. Voor mais geldt bijvoorbeeld dat slechts 10% van de toename voor rekening komt van een groter areaal. Voor tarwe is dat ook maar 15%.

Eén reactie

  • info36

    Dit zijn ook de organisaties die baat hebben bij lage voedselprijzen en daardoor ook vaak bewust verkeerde oogstprognoses geven. Ze staan niet stil dat je daarvoor een gezonde boerenstand nodig hebt. Voor nop blijven produceren lukt uiteindelijk niemand. Zie daarvoor o.a. het lage tarweareaal in de V.S.

Of registreer je om te kunnen reageren.