Home

Nieuws 3 reacties

Doorrekening Abab moet Statenleden wakker schudden

Een versnelde verduurzaming van de veehouderij in Brabant is financieel onhaalbaar.

“Ik hoop dat de politiek alsnog bijdraait en inziet dat dit echt niet kan. Dit is de realiteit, het is nog niet te laat.” Dat zegt ZLTO-programmaleider transitie Hendrik Hoeksema naar aanleiding van de uitkomsten van een Abab-onderzoek, in opdracht van ZLTO, naar de gevolgen van de Brabantse verduurzamingsplannen.

Vrijdag vergadert PS

De problemen voor een gemiddeld veehouderij, als Provinciale Staten (PS) vrijdag akkoord gaan met de voorstellen van Gedeputeerde Staten, zijn levensgroot. Dat signaal wil ZLTO afgeven met een doorrekening door specialisten van Abab van een viertal veehouderijen.

Vier bedrijven onder de loep

Abab heeft de gevolgen doorgerekend voor een zeugenhouderij, een pluimveehouderij, een melkveebedrijf en een vleeskalverenbedrijf. De onderzoeksvraag was: ‘Wat zijn de effecten van de nieuwe voorgestelde eisen ten aanzien van emissiereductie van de provincie Noord Brabant’. ZLTO heeft bewust gekozen voor vier verschillende bedrijven om zo aan te tonen dat de effecten voor de hele sector groot zijn.

‘Uit de berekening blijkt dat veehouders zwaar getroffen worden’.

“Het zijn geen willekeurig gekozen bedrijven”, zegt Hoeksema. “Het zijn representatieve bedrijven voor de sector. We hebben het laten doorrekenen door professionele bedrijfsadviseurs. Uit de berekening blijkt dat veehouders zwaar getroffen worden door de maatregelen die GS voorstaat”, zegt hij.

Kosten sector € 1 miljard

ZLTO wil met dit Abab-onderzoek een vervolg geven aan het onderzoek van Agrifirm, aldus Hoeksema. “Volgens Agrifirm gaat de versnelde verduurzaming de sector een miljard extra kosten. Wij hebben dat naar bedrijfsniveau vertaald. We willen de enorme impact laten zien die de plannen hebben voor een doorsnee bedrijf zonder investeringsachterstanden. Ik denk dat, als je de uitkomsten van het Abab-onderzoek doortrekt over de hele veehouderijsector, die miljard wel gehaald wordt.”

Volgens Hoeksema zijn de plannen niet goed doordacht en worden de gevolgen onderschat. “Het voorgestelde flankerend beleid met € 30 miljoen is natuurlijk veel te weinig”, zegt hij.

Doorsneebedrijven

Voor alle vier de voorbeelden geldt, aldus ZLTO, dat het gaat om doorsneebedrijven.

Het meest dramatisch is de doorrekening van een zeugenhouderij met 500 dieren. Het bedrijf zal vier stallen versneld moeten aanpassen. De financiering daarvoor zal het bedrijf echter niet krijgen stelt Abab, omdat er geen enkele ruimte is om de aflossingen te realiseren. “In dit geval viel de keuze op een zeugenbedrijf, maar in de vleesvarkenshouderij zal de uitkomst niet veel anders zijn”, stelt Abab-er Kees Ligthart die het onderzoek heeft uitgevoerd. Ook het perspectief van een melkveebedrijf met 180 melkkoeien, die in de komende jaren € 150.000 extra zal moeten investeren, is veel slechter. De financieringsmarge loopt zover terug dat een bedrijfsovername en een uitbreiding moeilijk te financieren zullen zijn, volgens Abab.

Vleesvee en pluimvee

De vooruitzichten voor een vleeskalverhouderij met 620 dieren blijkt in de doorrekening ook negatief uit te komen. Of de bank de financiering van de investeringen voor zijn rekening wil nemen is nog maar de vraag, aldus Abab in het onderzoek.

Voor een pluimveehouderij met 33.000 leghennen die de beluchtingscapaciteit moet aanpassen ontstaat een sterk negatief effect op de continuïteit van de onderneming, stelt Abab. Hoeksema hoopt dat de doorrekeningen de Statenleden wakker schudt en er op zijn minst uitstel komt om alles nog eens goed in kaart te brengen.

Foto

 • Foto: ANP

  Foto: ANP

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Koren op de molen van Thieme c.s. Ze hebben nu poot aan de grond in Nl en de veehouderij moet eruit om te beginnen in Brabant. De groene sector heeft geen derde kolonne meer in allerlei instanties en dat gaan we nu bezuren. Als dan ook nog partijen als FC zich zgn. politiek correct gaan gedragen dan kun je wel inpakken. Dit is helaas nog maar het begin, als het projekt in Brabant slaagt volgt de rest van Nederland. Voedsel halen we wel uit het buitenland#chinese konijen met de kerst#AppieH

 • eenvoudige boer

  Ik zou als ik statenlid was het niet over mijn hart kunnen krijgen om dit voorstel te steunen. Een enorme kapitaalsvernietiging voor een klein beetje dubieuze milieuwinst.

 • H.Grotenhuis1

  @ eenvoudige boer
  Krijg sterk de indruk dat GS en PS versneld probeert de Veehouderij compleet te frustreren, omdat er via bulkproductie voor export geen financieringskracht komt voor schaalvergroting en dus heel snel minder dieren in Brabant.
  Dit is wrs de dubbele agenda van het GS-college en nog wat linkse rakkers.

Of registreer je om te kunnen reageren.