Home

Nieuws 11 reacties

Dierlijke mest bron van antibiotica in grondwater

Antibiotica lijken structureel voor te komen in het grondwater onder intensieve veehouderijgebieden en kunnen tot grote diepte uitspoelen.

Dat concluderen vijf onderzoekers van TNO Geologische Dienst Nederland.

Alhoewel de concentraties van de antibiotica laag zijn, is het de vraag hoe ernstig het voorkomen van antibiotica in grondwater is.

Zes typen antibiotica

In gebieden met intensieve veehouderij is de bovenste 25 meter van het Nederlandse grondwater belast met stoffen die afkomstig zijn uit de landbouw. Ook antibiotica komen in het grondwater voor. Er werden zes typen antibiotica aangetroffen, Sulfamethoxazol (voor het behandelen van luchtweginfecties) en sulfamethazine (voor behandeling van coccidiose) werden het vaakst aangetroffen. De studie suggereert dat bemesting de meest logische herkomst is. Via het uitrijden van mest op landbouwgrond kunnen resten van antibiotica ook uitspoelen naar het diepere grondwater.

Drijfmest hetzelfde behandelen als afvalwater

De onderzoekers geven aan dat het probleem meer is dan alleen een grondwaterprobleem, het kan ook leiden tot antibioticaresistentie van de bodem zelf. Een overweging om uitspoeling van antibiotica naar het grondwater te voorkomen, is om drijfmest hetzelfde te behandelen als afvalwater. Hiermee geeft de studie aan dat de ongewenste verspreiding van antibiotica een extra argument is om mest alleen nog maar in bewerkte vorm op het land te verspreiden.

Daarnaast doen de TNO-onderzoekers een aanbeveling om bepaalde typen antibiotica structureel te monitoren in het grondwater, zoals bijvoorbeeld in de provinciale en landelijke meetnetten grondwaterkwaliteit.

Laatste reacties

 • Kortierg

  Dat kan toch geen verrassing zijn?

 • farmerbn

  Je kunt ook een verbod instellen voor het plassen in het buitengebied door mannen die medicijnen slikken.

 • vragenantwoord

  uiteraard ook de landbouw maar ook de lekkende riolering riool overstorten en alle uitwerpselen van de treinen en als ik me niet vergis zitten sommige antibiotica van nature al in de grond

 • oorspronkelijk

  iedereen moet zich realiseren dat we ons aan het vernietigen zijn
  daarom kan de landbouw evenals burger bevolking aan gesproken worden
  als grote eenheden meer ziekte veroorzaken hoef je geen profeet te zijn
  om de discussie over bedrijfsgrootte te voorspellen.
  door jaren negeren beleidsvoornemens is het triest om te constateren dat op voorzieningen wordt gestuurd die sanering generen (inhaalslag)JAMMER

 • pinkeltje

  Waar is gebleken dat grotere eenheden meer ziekte veroorzaken? Grotere eenheden mensen is natuurlijk nooit een punt. Daarvan heb je er nooit teveel....

 • WGeverink

  Het is wel zo eerlijk om voor en na de riool overstorten te meten zodat je presies weet wat de landbouw toevoegd. Het is meer dan duidelijk dat jullie regering zoekt naar stokken om mee te slaan. Het is daarom verstandig om mee te lopen met de personen die de monsters nemen om monsters te nemen op dezelfde plekken en die daarna door een onafhankelijk buitenlands laboratorium te laten onderzoeken...

 • gradje1966@

  Ik heb schapen gehad op weiland waar de Dommel op overstroomde en wat denk je ? De schapen werden slecht drachtig of niet drachtig omdat er vlakbij een riool overstort is. Hormonen van de vrouwen zijn de oorzaak. Dit mag niet in de pers want dat komt de milieu frikken niet goed uit . Bij de mensen kan het ook wel 20% minder met het medicijn gebruik dan worden we ook allemaal gezonder en sterker + de gezondheidszorg kan dan goedkoper

 • arink

  Ekoarink
  De landbouw is een ster in het neerleggen van de bal bij een ander. Wake up boeren, ook antibioticum is een middel waardoor de boeren verslaafd zijn geraakt aan multinationals, net als chemie en kunstmest . Zij de poen, en de boeren de zwarte piet.
  Rot op met die troep, boer zonder.

 • WGeverink

  Als de reguliere landbouw geen kunstmest mag gebruiken kan de biosector het wel schudden met betrekking tot aanvoer van compost. Afgevoerde mineralen zullen toch op de een of andere manier weer aangevuld moeten worden @Ekoarink.

 • alco1

  @Geverink.
  Zeer goede opmerkingen in 15.22 en 09.12.
  Ja Ik ben ook weer van vakantie.
  Ik heb me kunnen weerhouden van boerderij .nl te kijken.
  Frankrijk rond getrokken en tot de conclusie dat wij onze uiterste best moeten doen het platteland leefbaar te houden.

 • DJ-D

  @arink las dat het aandeel biovoeders beperkt was. Er komt veel helemaal uit de voormalige sovjetlanden zoals roemenie en oekraine. Zet dat ook even op de verpakking aub. Tarwe uit Tjernobiel regio. Bodemleven is zo ideaal geen last van schimmels en onkruid.....

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.