Home

Nieuws 2 reacties

Burger geeft landbouw een ruime voldoende

Burgers geven de Nederlandse landbouw een 7,7, ongeveer evenveel als bij vorige peilingen.

Deze waardering is vooral gevolg van de goede prestaties van de sector en het harde werken van boeren. Hoe bekender men is met de sector, des te hoger is de waardering. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Kantar TNS.

Zes op de tien Nederlanders beoordelen de Nederlandse landbouw met een 8 of hoger. Slechts 3% waardeert de Nederlandse landbouw met een onvoldoende. Jongeren zijn gemiddeld wat minder positief en ouderen het meest positief. Bewoners van het platteland geven de sector een hogere waardering dan bewoners van de stad. Respondenten die bekender zijn met de sector, vinden het over het algemeen belangrijker dat duurzaam wordt geproduceerd.

Meeste respondenten wonen op het platteland

Op de vraag hoe men bekend is met de sector, antwoordt de grootste groep (27%) ‘door het wonen op het platteland’. Een nog altijd grote groep van 16% zegt de sector vooral te kennen van de media, terwijl 22% familie of kennissen heeft die in de sector actief zijn als ondernemer of werknemer. Bijna de helft associeert de landbouw het meest met boeren en boerderijen.

Megastallen en massaproductie vaak genoemd

In de peiling geven burgers aan dat de sector beter kan presteren op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Megastallen en massaproductie zijn aspecten die bij een lage waardering vaak genoemd worden.

De helft van de ondervraagden zegt geraakt te worden door slecht nieuws over de agrarische sector. Driekwart vindt het noodzakelijk dat Nederland ook in de toekomst nog agrarische bedrijven herbergt. Toch zegt maar 56% veel waarde te hechten aan de agrarische sector. Ongeveer zeven op de tien Nederlanders zegt wél veel waarde te hechten aan het platteland.

Laatste reacties

 • oorspronkelijk

  prachtige cijfers
  nu de negatieve segmenten met beleid tot een goodwill genereren
  niet alleen het houden van vee duurzaam
  maar ook voor de beroepsgroep perspectief.
  dit is een wens geen mening voor de critici (DE DEIHARDS)

 • ghsmale

  Nu de politiek nog overtuigen
  kunnen ze stoppen, met hun war boel van regels

Of registreer je om te kunnen reageren.