Home

Nieuws 27 reactieslaatste update:10 jul 2017

Brabant akkoord met omstreden milieumaatregelen

Na een langdurig en intensief debat dat meer dan elf uur in beslag nam, is Provinciale Staten van Noord-Brabant in de nacht van vrijdag op zaterdag akkoord gegaan met een pakket aan maatregelen die moet leiden tot een versnelde verduurzaming van de veehouderijsector.

De maatregelen moeten leiden tot minder uitstoot van stikstof, fijn stof en stank. Opvallendste maatregel vannacht was het per direct op slot zetten van de geitenhouderij. Tot 2020 mogen er geen dieren meer bijkomen in de provincie. De provincie wil in de tussentijd goed in kaart brengen wat de gezondheidsrisico’s van deze sector zijn. Uit onderzoek zou blijken dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een verhoogde kans op longontsteking hebben.

Niet zoals eerder in een convenant afgesproken zal de veehouderij in 2028 aan alle milieueisen moeten voldoen, maar dat is nu uiterlijk 2022 geworden. Verouderde stalsystemen moeten dus zes jaar eerder zijn aangepast. De definitie van verouderd is in Brabant voor een rundveestal twintig jaar en voor andere stalsystemen geldt een termijn van vijftien jaar.

Daarnaast gaat het stalderen in; voor iedere nieuwe stal zal een bestaande stal afgebroken moeten worden, waarbij er 10% meer moeten worden gesloopt dan gebouwd. De bezwaren uit de sector dat veel bedrijven (schattingen gaan uit van 600 tot 700) deze maatregelen niet zullen overleven, wist een meerderheid van de Statenleden niet te overtuigen af te zien van de versnelde verduurzaming. Meer dan dertig Statenleden stemden uiteindelijk voor de maatregelen die GS (Gedeputeerde Staten) wil doorvoeren.

Nadruk op flankerend beleid

Tijdens het debat ging het er soms stevig aan toe, verwijten vlogen over en weer. Vooral VVD en CDA lagen onder vuur. De VVD werd door de oppositie verweten geen oog te hebben voor de boerenbelangen en de sector in de afgrond te storten. En dat terwijl een groot deel van de VVD-afdelingen zich tegen de provinciale plannen had gekeerd. Toch gaf de partij geen krimp. Onder de toezegging van GS dat er een degelijk flankerend beleid zal worden opgezet, ging de VVD akkoord.

Fonds van zo’n € 30 miljoen

GS is bezig een fonds op te zetten voor boeren die goed op weg waren te voldoen aan de milieueisen, maar die door de versnelling van de maatregelen in de problemen komen. Vanuit dit fonds – gedacht wordt aan zo’n € 30 miljoen – kunnen veehouders worden ondersteund als ze financieel in de problemen komen. GS wil dit fonds samen met aan de veehouderij gelieerde partners opzetten. De provincie zegt toe een substantiële bijdrage aan dit fonds bij te dragen als andere partijen dat ook doen.

Volgens landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings zijn de onderhandelingen daarover veelbelovend. Iemand die er niet aan mee zal doen is Huub Fransen, directeur van mengvoerfabriek Fransen Gerrits. Als inspreker liet hij de Staten weten niet van plan te zijn geld te steken in flankerend beleid dat zorgt voor een koude sanering. “Ik steek geen geld in een koude sanering van de sector.”

CDA onder vuur

Het CDA, de grootste tegenstander van de versnelde verduurzamingsplannen, kreeg van de coalitiepartijen het verwijt in al die tientallen jaren dat de partij aan de ‘macht’ was niets te hebben gedaan aan de alsmaar toenemende stikstofdepositie. D66‘er Arend Meijer: “Het CDA wil alleen maar onderzoeken en neemt nooit eens echte stappen. Dit college durft tenminste zijn verantwoordelijkheid te nemen voor alle inwoners van Brabant.”

Meer inzicht in geitenhouderij noodzakelijk

Gedeputeerde Spierings vond het wel nodig op het unaniem aangenomen amendement per direct een standstill in te stellen voor de geitenhouderij. Spierings: “Ik heb respect voor de geitenhouderijsector, het zijn veelal bedrijven met een visie die een positieve grondhouding hebben. Maar we moeten een afweging maken. Een positieve grondhouding voorkomt geen uitbreiding. Als we nu nog uitbreidingen toestaan, moeten we dat later weer aanpassen. Het belang om nu extra inzicht te krijgen is groot.”

Verwarrende discussie over meetpunten
Milieugedeputeerde Johan van den Hout beleefde een hachelijk moment tijdens de Statenvergadering, toen hij door de hele oppositie werd aangevallen over het feit dat hij de Staten niet goed geïnformeerd zou hebben over het netwerk aan meetpunten dat toeziet op de stikstofdepositie in de provincie. Volgens de Statenleden was niet bekend dat er een netwerk was, hooguit dat er twee meetpunten waren.
De vergadering werd daarop geschorst en Statenleden gingen in overleg. Tot een motie van wantrouwen tegen Van den Hout kwam het echter niet, toen bleek dat Statenleden wel degelijk al vorig jaar juni van het meetpuntennetwerk op de hoogte waren gesteld.
Ook bleken deze gegevens te zijn terug te vinden in de stukken die GS bij het voorstel tot de versnelde verduurzaming van de veehouderij had ingediend bij Provinciale Staten.

Laatste reacties

 • Tinus1

  En waarom het onderzoek vanRIVM niet op tafel gekomen van afgelopen juni waarin staat dat de ammoniakdepositie sterk is afgenomen..... [...]!

  ------------------------------------------------------------------
  Een deel van deze reactie is verwijderd, omdat het niet voldeed aan de regels. Zie <>.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • kleine boer

  En ze gaan niet op vakantie met het vliegtuig vanuit Brabant neem ik aan..... Neem aan dat dat gelijk geregeld is en per direct verboden is? Stel je voor dat voor het plezier de uitstoot toeneemt dat moet je als toch niet willen als provincie....

 • zon

  Als mijn voerleverancier bij gaat dragen aan dat fonds,ben ik weg.

 • vanvelthoven7

  dan ook maar geen woningen meer bouwen tot dat bekent is wat de gezondheidsrisico s zijn .dan zal het rapport zo klaar zijn denk, en de risico s klein .
  leggen alles maar bij de agrarische sector neer en nemen zelf geen verantwoordelijkheid .gewoon een geld kwestie en boeren zijn een makkelijke prooi .hebben het toch altijd gedaan in de ogen van de politiek .

 • farmerbn

  Tja, CDA en NCB zijn niet meer de baas in Brabant.

 • deB.

  Het is compleet gestoord wat er in dit K land gebeurd!

  De mens is de grootste vervuiler op aarde, kijk wat er deze zomer op schiphol rotterdam eindhoven...de rotterdamse haven gebeurd...wordt allemaal gedoogd... en we wijzen met de vinger naar de agrarische sector...

  Dit loopt verkeerd in Brabant, en binnenkort in de rest van dit k land, vol grote groene huichelaars!
  einde sector, daar gaat het op aan... want wie heeft er in zo'n land nog zin in de toekomst...niemand, en ik hoop ook niemand meer

 • fietskip

  Ik heb een vraagje.
  Als je twee identieke stallen langs elkaar hebt.
  De ene doe je vol met kippen of varkens.
  En de andere doe je vol met auto's met draaiende motoren.
  In welke stal overleef je?
  Als je het antwoord weet dan weet je wat je moet reduceren!

 • boer met klompen

  Zonder ventilatie ben je in varkens stal zo weg

 • massan

  Wat een BLAMAGE daar in Brabant.
  Op de VVD zal in Nederland geen enkele boer meer stemmen in de toekomst. Van linkse partijen kun je vreemde dingen verwachten, maar dat een VVD de boeren de nek omdraait omdat niet-agrarische bedrijven moeten kunnen groeien/starten, is SCHANDALIG.
  De zoveelste keer de laatste jaren dat boeren (kleine groep stemmers) opgeofferd worden om in de politiek dingen voor elkaar te krijgen.

 • fietskip

  @boer met klompen, Ha

 • oorspronkelijk

  fietskip
  wel realistisch blijven
  welk doel dient draaiende auto's in een schuur
  hoeveel varkens overleven ventilatiestoring
  trekker trek lijkt ook zoiets
  democratie is niet iedereen denkt en moet hetzelfde voorstaan
  anders heb je dictatuur

 • fietskip

  @oorspronkelijk. Ik ben realistisch, jij ook? Ik praat niet over een storing net zo min als ik over een dodelijk ongeluk praat.
  Het gaat over de kwaliteit lucht.
  In brabant lijkt dit op een dictatuur.
  Jij weet nog al veel. In welke stal is dan de lucht het slechtste ?
  En niet er overheen praten graag, gewoon kiezen.

 • Peet1212

  Toen ik 35 jaar geleden thuis kwam ging ik bij het AJW en al snel gingen we met de trekker naar Oeffelt waar de eerste mestpasjes werden uitgereikt. We kregen daar te horen dat we ons geen zorgen hoefden te maken, zei de provincie, het was er alleen maar voor om alle mestbewegingen in goede banen te leiden. Zie nu wat een tering zooi het geworden is. Beschamend.
  We moeten steeds meer de hele periferie om de landbouw heen gebruiken om zaken eerlijk geregeld te krijgen, naar ons wordt niet meer geluisterd zelf niet als we redelijke voorstellen doen!!!

 • Tinus1

  Raar gedrag van de redactie, mijnheer van de Hout mag wel zeggen dat hij drugscriminelen hoger heeft zitten als veeboeren, maar wij mogen niet zeggen dat hij , wat ook blijkt uit notulen en gedrag, veel weg heeft van één van de grootste 'sociale' dictators uit Rusland. Eerst willen ze log-gebieden (=concentratiegebieden) en dan zijn ze er en dan mag het niet meer/is het slecht....wie is hier zot. Ze hadden toendertijd, net als bij een bedrijventerrein, alle, in dit geval, niet boeren moeten weghalen en verbod voor burgerwoning moeten maken, hadden we nu niet zo'n problemen gehad.

 • Peerke1

  De BV Holland op weg naar een Dictatuur met Brabant als eerste met bestuurders als .................. waar men Hout van zaagt.

 • John*

  aan alle aan kanten bleek uit het debat dat het huiswerk en nakijkwerk niet goed gedaan is en dan toch een oordeel vellen. Neem nu de passage van de ammoniakmeetpunten, ja die zijn er en de gevens ook, Maar wat blijkt: bij al die punten ligt de ammoniak concentratie 30 tot 40% lager dan dat wat er gemeten wordt bij de palen waar van den Hout het de hele tijd over heeft. Het registreren van de ammoniak wordt op die punten anders gedaan en benadert de resultaten uit het ammoniakrapport. Maar om nu die gegevens op tafel te leggen geeft wel heel erg veel gezichtsverlies. Ik merkte aan van den Hout ook wel dat hij beseft dat hij er nog lang niet is, heel euforisch kwam hij niet over. Bang voor alles zaken die nog gaan volgen en het gezichtsverlies dat hij gaat lijden. De punten zijn er letterlijk doorheen gedrukt maar niet zorgvuldig en daar komt nog een rekening van.

 • melkkoeienboer

  als protest: massaal geen vergunningen meer aanvragen

 • massan

  SCHANDALIG wat in Brabant is gebeurd:
  1. Datum waarop melkveehouders moeten voldoen aan de milieumaatregelen is naar voren gehaald, waardoor het vele boeren de kop kost door de grote investering die ze moeten voldoen.
  2. Op dit moment voldoen de meeste duurzame stalsystemen welke op de RAV-lijst staan niet. Als koeien worden opgestald, voldoet op dit moment geen enkel stalsysteem dat op de RAV-lijst staat; zelfs de luchtwasser niet. Als koeien worden beweid voldoen enkele systemen. Dit houdt in dat op dit moment het doel haalbaar is door een duur nieuw stalsysteem + beweiden. Wat moet een boer met onvoldoende huiskavel om te beweiden? Stoppen?

 • massan

  3. Er wordt een potje gemaakt voor oudere en jongere boeren die in de problemen komen (flankerend beleid). De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn niet bekend. In dit potje wordt 30 miljoen gestopt door de provincie. Het overige bedrag moet uit de sector komen (Banken, Voerfabrieken etc). Naar verwachting zal niemand hier geld instoppen. Wie gaat geld ergens instoppen met als gevolgd minder te verkopen (denk hierbij aan voerfabrieken).
  4. Als melkveehouders besluiten om een duurzame stal te bouwen welke voldoet, is het maar de vraag of dat deze iets kan uitbreiden. De ruimte welke ontstaat tussen, de ammoniakuitstoot van huidige aantal koeien en de bijbehorende uitstoot in de duurzame situatie, moet eerst 'ingeleverd worden in het potje bij de provincie' en dan kun je een verzoek doen om uit dit potje ammoniak te krijgen voor uitbreiding. LET OP: dit potje is bestemd voor alle sectoren, ook de sectoren buiten de landbouw. Dus als de industrie dit potje opsoupeert kun je enige uitbreiding op je melkveebedrijf vergeten.
  DEZE VERORDENING LIJKT GEMAAKT OM DE SECTOREN BUITEN DE LANDBOUW TE FACILITEREN

 • massan

  5. Alleen de landbouw moet aan strengere milieueisen voldoen. De heer Van den Hout zegt letterlijk dat hij alleen aan de knoppen van 'Landbouw' kan draaien om de ammoniakuitstoot terug te dringen. Wat als de industrie in Antwerpen veel meer ammoniak gaat produceren de komende jaren? Wordt het beleid dan weer aangepast zodat alle boeren gedwongen zijn om te stoppen?
  6. Een onderzoek dat de ammoniakuitstoot uit de landbouw op natuurgebieden ter discussie stelt, dat internationaal erkend is, werd niet meegenomen.
  SCHANDALIG DAT PARTIJEN IN KUNNEN STEMMEN MET EEN VOORSTEL DAT TOTAAL NIET DEUGT !!!

 • veldzicht

  Het is te merken dat we hier in NL. te maken hebben met een politiek die tegen de landbouw en speciaal de veehouderij is.Langzaam maar zeker wordt je de nek omgedraaid.Asbest,milieumaatregels,papierenrompslomp,steeds minder vee,
  wat maakt het uit de boer betaalt wel.
  de kosten stapelen zich op tot het niet meer gaat.

 • deB.


  En opbrengstprijzen van 40 jaar terug!!!!
  Geen man die er zin meer in heeft in de toekomst....en terecht

 • oorspronkelijk

  beste fietskip
  ik vind kiezen moeilijk ook voor mezelf
  ik heb openbare functies vervuld en denk alleen maatschappelijk welzijn
  als ik uit een varkensschuur op een bijeenkomst komt
  komt de vraag ben je nog even langs de varkens geweest
  met de auto's de vraag heb je pech gehad
  probeer na te denken
  hypothese
  kan een plattelandsbewoner door de reistijd naar werk en mogelijke file teveel uitlaatgassen in ademt en de cumulatie met stallucht juist de niet agrariërs kwetsbaar maakt voor agrarische uitstoot
  je moet niet nadenken je moet kiezen voor of tegen
  zoals jij de maatschappij wil domineren daar pas ik voor

 • fietskip

  Sorry oorspronkelijk dat ik zo'n makkelijke vraag zo moeilijk maak voor jou.
  Ik wil helemaal niet domineren, ik zou niet weten waar je dat in hemelsnaam vandaan haalt.
  Ik denk wel dat je het antwoord weet, maar dat je het niet wilt zeggen en dan maar zo'n ontwijkend antwoord geeft.
  Op je hypothese (juist de niet agrarische)
  Zijn de agrarische mensen dan gezonder of sterker?

 • alco1

  @Oorspronkelijk.
  Als je zegt openbare functies vervult te hebben, dan ben ik wel benieuwd welke.
  Gezien je je warrige schrijven.
  Geen hoofdletters, komma's, punten.

 • oorspronkelijk

  omdat ik de tijd niet heb om mooie volzinnen of correcte spelling te plaatsen
  mijn ergernis is te groot om serieus verdedigbare opties of beleid te een kans te geven.
  iedere bestuurder heeft een ambtenaar of secretaresse die screent
  het gaat niet om de tekst maar om de strekking
  als je veel te vertellen hebt kost typen te veel tijd en kort je in
  maakt de duidelijkheid niet perfect--- terechte opmerking---

 • alco1

  Als je de tijd niet hebt als geborene uit 1950, dan doe toch iets niet goed.
  Ergernis verdringt daarbij normaal denken.
  En jouw functie maakt me nog nieuwsgieriger als je nog een ambtenaar of secretaresse hebt.

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.