Home

Nieuws 7 reacties

Bodemgegevens op web vrij beschikbaar

Nog deze maand komen gegevens over de Nederlandse bodem als open data voor iedereen beschikbaar.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de gegevens die in opdracht van de overheid worden bijgehouden door Wageningen Environmental Research worden vrijgegeven.

Bodemdata

Volgens Van Dam zijn bodemdata voor preciesielandbouw en andere toepassingen als waterbeheer, natuurontwikkeling en ruimtelijke ordening van grote waarde. De bodemkaart wordt vanaf juli gepubliceerd op de Publieke Dienstverlening op de Kaart, de geodatavoorziening van de Rijksoverheid.

De gegevens in de bodemkaart van Nederland zijn door Wageningen Environmental Research verzameld door in heel Nederland tot een diepte van 1,5 meter te boren en monsters van de bodem te nemen. In heel Nederland zijn inmiddels zo’n 340.000 boringen in de bodem gedaan. De bodemkaart van Nederland bevat meer dan 300 typeringen van de bodem, zoals klei, veen, zand en löss, chemische beschrijvingen zoals zuurgraad en kalkgehalte en het organische stofgehalte.

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Impuls precisielandbouw

Op basis van een rapport van Wageningen University & Research schrijft Van Dam dat de doorgroei en toepassing van precisielandbouw achterblijft bij de verwachtingen. Rechtrij- en stuursystemen worden wel meer en breed toegepast, maar het gebruik van de mogelijkheden voor variabele dosering van middelen worden nog beperkt toegepast. Mede om die reden heeft Van Dam eerder al een Nationale Proeftuin Precisielandbouw aangekondigd.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Als iedereen de gegevens heeft dan gaat ook iedereen zich straks ermee bemoeien.

 • Kelholt

  Dus één meting per 5 ha landbouwgrond. Daar kun je als precisie boer wat mee... Waardeloos dus.

 • Jan-Zonderland

  Meer dan 300 typeringen. Dus klei, zand, veen en dan nog 297+ soorten. Zal een kleurige boel worden zo'n kaart. Al met al vrij zinloos maar het houdt wel weer een mooi groepje mensen van de straat.

 • Althof

  Het is ook erg dom om je met precisielandbouw bezig te houden zolang de precisie inhoudt gebruik van gifstoffen en kunstmest. Maar dit wordt briljant zodra je precies bepaalt wat de symbiose van gewas en bodemleven nodig heeft.

 • John*

  Voor precisie landbouw moet nog heel veel data verzameld worden om bijvoorbeeld eiklijnen te maken. Het grote probleem is het kip en ei verhaal > de landbouwer is er toch de meeste uren mee kwijt terwijl de producent van het automatiserings systeem straks met de winst gaat lopen.. Andersom kan de producent niet al het onderzoek voor financieren. Waar blijft hier de coöperatieve gedachte, om precisielandbouw van de grond te krijgen zou dit wel eens de sleutel naar succes kunnen worden. Nu mee als landbouwer investeren en straks mee de winst delen als de systemen (met betrouwbare eiklijnen) straks wereldwijd verkocht worden.

  De automatiseerders houden het natuurlijk allemaal graag voor zichzelf maar zullen nu toch ook wel eens in moeten zien dat we zo geen stap verder komen..

 • alphons1

  althof. aan bodemleve is voor veel bedrijven niks te verdienen. want minder ziektes en plagen zowel bij mensen,planten en dieren. en zolang de farmaceutische industrie lobbyt bij overheden zal er niet gewerkt worden aan bodemleven. want de ammoniak uitstoot verminderd ook met 25 % door bodemleven. maar daar is weer een industrie die daar veel aan verdient

 • .gast

  Ik kan me niet herinneren toestemming gegeven te hebben. Leuke privacy wetgeving in dit land.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.