Home

Nieuws

Waterschap: verscherpte controle op gewasmiddelen

Waterschap Hunze en Aa’s wil extra toezicht gaan houden op het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen.

Het waterschap richt met de controle’s zich op de aardappelteelt en de maisteelt in de Veenkoloniën, Westerwolde en Duurswold. Daarnaast wordt de bloembollenteelt in de Drentse Monden en de wintertarweteelt en aardappelteelt in Hunze en bovenstrooms en in de Drentse monden gemonitord. Dat blijkt uit het tienpuntenplan van het waterschap over het terugdringing van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Om de controle’s uit te voeren stelt Hunze en Aa’s stelt twee fte’s aan.

Controles en metingen bij biovergisters

Om de nutriënten in het water te reduceren wil het waterschap onder andere controles en metingen uitvoeren bij alle biovergisters. Daarnaast wil het Hunze en Aa’s op 400 bedrijven monsters gaan nemen. Bovendien gaat men overleggen met leveranciers over alternatieven voor zeer toxische gewasbeschermingsmiddelen.

Waterschapsbestuur: controles gaan zeker iets opleveren

Het bestuur van het waterschap verwacht dat de controles zeker effect zullen hebben. Als voorbeeld noemt het waterschap een intensievere controle bij een glastuinder in Zuidbroek afgelopen jaar. Het aantal overschrijdingen nam daar af van 13 naar 1.

Het waterschap heeft als doel in 2018 50% reductie realiseren ten opzichte van het aantal overschrijdingen in 2013.

Of registreer je om te kunnen reageren.