Home

Nieuws 1 reactie

Van Dam wil door met subsidie voor stoppende pelsdierhouderij

De subsidieregeling voor de sloop- en ombouwkosten voor pelsdierbedrijven gaat wat staatssecretaris Martijn van Dam betreft gewoon door.

De subsidieregeling maakt deel uit van de flankerende maatregelen bij het verbod op de pelsdierhouderij.

De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken overweegt de subsidieregeling controversieel te verklaren. De Kamer heeft de staatssecretaris gevraagd wat de gevolgen zijn van een controversieel-verklaring.

‘Stoppers zullen wachten’

Van Dam zegt dat uitstel van de subsidieregeling ertoe zal leiden dat pelsdierhouders die van plan zijn te stoppen daarmee zullen wachten. De Europese regels staan niet toe dat eenmaal gestopte bedrijven achteraf gesubsidieerd worden, op grond van een regeling die nog niet van kracht was toen de bedrijven stopten.

De staatssecretaris wil de subsidieregeling verder in procedure brengen. Hij zal de regeling op korte termijn voor advies aan de Raad van State voorleggen.

Eén reactie

  • nic1

    Misleidende kop.
    Het gaat hier om een SLOOPsubsidie
    Een vergoeding voor de sloop die bovendien gemaximeerd is tot €90.000 per locatie.
    Nertsenhouders worden dus niet alleen opgezadeld met het feit dat de totale bedrijfswaarde door het verbod verdampt is, maar mogen vervolgens ook de sloop (in ieder geval grotendeels) zelf betalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.